PUBLICITAT

54a Temporada de teatre - AN-DANDA-RÀ

Teatre i dansa

Tres dones nascudes fa més de 40 anys i menys de 50: la Lluïsa, la Conxa i la Teresa. Van ser amigues i es van convertir en examigues. Van estar anys sense veure’s. Què va passar?

Es coneixen des de l’institut, van anar a les seves respectives bodes, van tenir una filla cadascuna de la mateixa edat, que van ser amigues, després examigues i van estar anys sense veure’s. Què va passar?

Una d’elles decideix que ja ha passat un temps prudent i que ja és hora de..., venjar-se? No, no és una venjança el que busca. És justícia. Què va passar?

Com totes les històries que es representen en un escenari, és millor anar-ho a veure per assabentar-se bé de tot.... ,“el que va passar”.

 Entrada: 12 €, preu únic
PUBLICITAT