PUBLICITAT

Conferència "Deteriorament cognitiu en esclerosi múltiple"

Conferències

L’esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune i neurodegenerativa del sistema nerviós central. Actualment, és la principal causa de discapacitat d’origen neurològic en adults joves. Per les seves característiques, causa un impacte molt important tant en les persones afectades com en el seu entorn personal, familiar, laboral i social.

La simptomatologia i la discapacitat associada a la malaltia són tant físiques com cognitives.

El deteriorament cognitiu és una complicació comuna en l’esclerosi múltiple que afecta aproximadament el 70% dels pacients i té un impacte significatiu en la seva qualitat de vida. L’afectació cognitiva és el principal motiu pel qual, al cap de deu anys, la majoria de les persones afectades han d’adaptar la seva activitat laboral o fins i tot deixar de treballar per causa de l’esclerosi múltiple. Encara que pot manifestar-se de manera subclínica en etapes precoces de la malaltia, la seva presència és un predictor crucial de la seva progressió a llarg termini, independentment de l’estabilitat física del pacient. Alhora, aquest deteriorament cognitiu està estretament relacionat amb aspectes neurodegeneratius de la malaltia. Els dominis cognitius més afectats inclouen la velocitat de processament de la informació, la memòria i la funció executiva. A pesar dels avenços en tractaments per a l’esclerosi múltiple, encara no es coneixen completament els mecanismes que estan implicats en l’afectació cognitiva de la malaltia, i no existeixen fàrmacs específics per abordar-la.

Cerqueda i Ramió explicaran quins són els símptomes dels dèficits cognitius en l’esclerosi múltiple, com poden afectar la vida quotidiana de les persones afectades i quins són els factors que influeixen en l’afectació cognitiva.

Ambdós coincideixen que, actualment, la rehabilitació cognitiva és el tractament que ha demostrat ser més eficaç per millorar aquesta afectació i reduir-ne l’impacte en l’evolució i la qualitat de vida de les persones afectades.

PUBLICITAT