PUBLICITAT

Intensiu de dansa contemporània amb Rosa Mari Herrador

Cursos i tallers

El moviment a través de la fisicalitat: Proposo treballar amb les possibilitats que ens ofereix el terra, la gravetat del cos, la inèrcia, la suspensió i l'impuls que ens proporcionarà moviments lleugers, àgils, ràpids i plens de musicalitat. El treball serà abordat des de la capacitat de resistència i la rapidesa del moviment.

Centrant-me en la relació del ballarí amb el terra. A la classe s'utilitzaran patrons senzills de moviment, a través d’una unió de la respiració, la velocitat i l'alliberament d'energia per tot el cos, per activar la relació entre el centre i les articulacions, entrant i sortint del terra de la forma més eficaç, mantenint un estat centrat. Preu de l'activitat: 35 €
PUBLICITAT