PUBLICITAT

'Introducció a l'estandard Passivhaus”

Conferències

A la conferència s’exposarà el context internacional per edificis d’energia quasi nul·la i l’anàlisi de la rehabilitació energètica tipus EnerPhit d’un col·legi públic a Viladecans.

Es presentaran les estratègies energètiques dissenyades, els reptes de l’obra realitzada i els lessons learnt de la intervenció.

La rehabilitació d’aquest col·legi és una de les primeres actuacions a Espanya on s’aplica el protocol del “pas a pas” de certificació amb el Passivhaus Institut.PUBLICITAT