PUBLICITAT

'Models alternatius d'accés a l'habitatge, de la promoció al projecte”'

Conferències

'Models alternatius d'accés a l'habitatge, de la promoció al projecte', a càrrec de la Cooperativa d’Arquitectes LACOL.

El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús defineix un marc d’innovació i emancipació social en l’àmbit de l’habitatge, i dona resposta des de la comunitat i amb iniciativa col·lectiva a reptes i necessitats socials, amb  l'objectiu d’esdevenir un nou model de producció, gestió i tinença de l'habitatge alternatiu als models existents.

Aquest model concep l’habitatge com a bé d’ús i no d’inversió, i aposta per la seva desmercantilització en tant que dret fonamental i així evitar-ne usos especulatius. Es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per proveir d’habitatge digne a un preu assequible a les persones sòcies que la conformen. 

Les cooperatives permeten desenvolupar projectes de convivència socials, participatius i solidaris d’incidència i transformació social, amb l’impuls d’una economia solidària i sostenible que posa al centre el benestar i cura de les persones i el medi ambient.

A partir de l'experiència de La Borda, cooperativa d'habitatge en cessió d'ús de nova construcció i en sòl públic a Barcelona, repassarem el procés de promoció i com ha estat una oportunitat per experimentar en l'àmbit de l'arquitectura des de la participació, la vida comunitària, i la sostenibilitat ambiental.

 PUBLICITAT