PUBLICITAT

'Noves tècniques i nous instruments per a la gestió urbanística i el desenvolupament urbà'

Conferències

La conferència descriurà algunes de les noves tècniques i instruments per a la valoració urbanística, útils per a la gestió i el planejament urbanístic. L’exposició es planteja des d’un punt de vista transversal, que es mou en la convergència dels àmbits legal, econòmic i urbanístic, i confronta temes com la sostenibilitat del planejament, o els conflictes a l’espai públic.

El ponent es defineix com un professional dels conflictes, tant en l’àmbit jurisdiccional amb una llarga experiència com a arquitecte perit, especialista en valoracions immobiliàries i urbanístiques, com en el més emergent àmbit de la mediació i solució dialogada de conflictes. Especialment els conflictes relacionats amb l’arquitectura i l’urbanisme, els conflictes propis de la ciutat.

Si la valoració urbanística permet comparar magnituds heterogènies, immobles, construccions, drets i indemnitzacions, i per tant treballar en la gestió urbanística, altres eines permeten mesurar variables útils per al desenvolupament urbà. Les tècniques d'avaluació són imprescindibles en el planejament i en la gestió urbanístiques.

La viabilitat econòmica és un requisit ineludible del planejament urbanístic, tant si es desenvolupa amb recursos públics com privats. Comporta el respecte a la propietat privada, i considera les limitacions d’aquest dret en funció de l’interès social o del bé públic, i la necessitat que les inversions tinguin un retorn raonable.

La sostenibilitat econòmica és condició sine qua non del planejament urbanístic, i comporta la gestió democràtica i sostenible dels recursos públics.

Un desenvolupament urbà sostenible és aquell que projecta “Satisfer les necessitats de les generacions presents sense comprometre les possibilitats de les del futur per atendre les seves pròpies necessitats.” (Principi tercer de la Declaració de Rio de 1992).

Aquestes tècniques tenen una traducció legislativa a l’Estat espanyol i a Catalunya, que en aquesta sessió seran objecte d’anàlisi.Entrada lliure
PUBLICITAT