PUBLICITAT

Un respir per a les famílies en risc d’exclusiu residencial?

La Llei Òmnibus promet regular i fomentar l’aflorament de pisos al mercat de lloguer, així com controlar el creixement demogràfic del país. És evident que l’aprovació de la proposta representa un avenç significatiu per al país. Aquesta també pretén donar prioritat a les famílies en risc d’exclusió residencial, però les dades concretes sobre l’adjudicació dels pisos encara són poc clares. Quines seran les tipologies de famílies que tindran prioritat d’accés? Quins criteris es faran servir per determinar aquestes prioritats? Així mateix, la gestió de la demanda i l’oferta de pisos requerirà un seguiment rigorós per fer arribar a bon port les intencions. La legislació inclou mesures importants com la definició de pisos buits, les condicions per a la inversió estrangera, la gestió de plusvàlues i l’exoneració de l’Impost de Transmissions Patrimonials per a la primera adquisició d’habitatge. Aquestes iniciatives reflecteixen un compromís per sumar al benestar dels habitants del país i per construir un estat del benestar més robust i inclusiu. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT