PUBLICITAT

Quan el Pacte de Salut esdevé el bàlsam d'un sector en crisi

El Pacte Nacional de Salut es presenta com un bon punt de partida per abordar els desafiaments del sistema sanitari, amb l'aportació de sinergies de 39 actors implicats. Aquest full de ruta inclou la salut mental com un dels pilars principals d'actuació i pretén donar una nova empenta a un sector afectat tant per la crisi pandèmica com per la manca de personal. Aquest últim és un problema reconegut pel mateix ministeri de Salut el passat mes de juny, en resposta a una pregunta feta per un grup parlamentari. Aquesta manca de personal, en lloc de millorar, corre el perill d'accentuar-se amb el temps.

Tot i així, l'acord signat aquest dilluns busca posar el pacient al centre del sistema sanitari. Malgrat les absències dels grups parlamentaris de l’oposició i de col·legis professionals com els de fisioterapeutes, podòlegs i logopedes, el text s’ha dut a terme amb l’objectiu de millorar la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat del sistema.

No cal oblidar que Salut ha admès la dificultat per captar i retenir professionals sanitaris, un problema que es preveu que continuï a curt termini. La reducció del nombre de professionals efectius s'atribueix a factors com la manca de places en els estudis de medicina, la conciliació amb la vida privada i les jubilacions, i per abordar aquesta problemàtica, el ministeri ha de treballar conjuntament amb els col·legis professionals, el SAAS i la CASS per desenvolupar estratègies alineades amb les recomanacions de l'OMS per fidelitzar i reclutar professionals, incrementar l'oferta i optimitzar la productivitat.

Finalment, s'ha de fer incís en el fet que totes aquestes condicions formen part d'una base fràgil que el Pacte de Salut pretén enfortir. La cohesió d'actors implicats manté l'esperança en un seguit d'actuacions que permetin millorar l'assistència sanitària tant per als usuaris com per als professionals, els actors clau en el funcionament del sector. La confiança en el fet que les bones causes arriben a bon port serà essencial per assolir els objectius proposats i donar solidesa a un sector que ho necessita.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT