PUBLICITAT

Buscar més fórmules per al futur

  • TANT EMPRESARIS COM TREBALLADORS OPTEN PER GARANTIR ELS DRETS LABORALS
EDITORIAL

Avui novament ens referirem a la decisió del Govern de tancament dels comerços durant les tardes de vuit diumenges però sota l'òptica de la campanya de protesta precisament en contra d'aquesta mesura promoguda per la Federació d'Associacions de Comerciants d'Andorra (FACA), la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) i Ski Andorra.

Per analitzar aquesta qüestió, EL PERIÒDIC D'ANDORRA es va desplaçar ahir al carrer per saber de primera mà l'opinió dels comerciants sobre la campanya. D'aquesta primera incursió, i sempre valorant en la justa mesura el nombre de testimonis recollits, sí que se'n pot extreure una impressió en el sentit que molts botiguers dubten que la campanya sigui efectiva, sobretot si es té en compte que el decret acordat per l'Executiu ja està aprovat. Igualment, el posicionament generalitzat és que els diumenges escollits per al tancament dels establiments són fluixos pel que fa a la facturació i, per tant, la repercussió econòmica sobre les vendes es preveu que sigui mínima. A la vegada, tants els empresaris com els treballadors es mostren majoritàriament en sintonia en el fet que s'ha de fer un esforç per garantir els drets laborals dels treballadors, i això, òbviament, inclou el dret de descansar unes hores determinades a la setmana. Ara bé, en funció de cada casuística, els responsables dels comerços veuen amb més o menys bons ulls el decret d'horaris comercials per a aquest any. Tanmateix, un altre punt a destacar és que el parer que no es poden comparar els grans magatzems amb les botigues petites ni les cadenes comercials amb els negocis familiars és força estès. I finalment, tal com dèiem, bona part dels comerciants entrevistats dubten de la campanya de protesta.

Si bé no volem caure en l'error d'extreure conclusions inequívoques a través dels testimonis recollits, sí que pensem que aquestes opinions poden oferir una pinzellada del que és l'estat de la qüestió. En aquest sentit, creiem que el primer error que s'ha comès és que a dia d'avui encara hi ha subgrups dins del sector comercial que encara no han acceptat la decisió del Govern. Pensem que s'hauria de saber diferenciar entre la discrepància i l'assumpció de responsabilitats. El segon error és que entenem que s'hauria d'esperar a l'aplicació efectiva de la mesura per calcular-ne el seu èxit i fracàs. És a dir, s'estan discutint massa a prioris. I en tercer lloc, si la iniciativa del Govern ha suscitat una reacció negativa en determinats sectors, també s'ha de reflexionar sobre el mateix i estudiar noves fórmules de tancament comercial que generin una acceptació més àmplia.



Per a més informació consulti l'edició en paper.



Comenta aquest article

PUBLICITAT