PUBLICITAT

Trastorns mentals, una problemàtica a l’alça

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), els trastorns mentals i els problemes derivats de l’ansietat, la depressió i l’estrès constitueixen principals causes d’incapacitat laboral temporal i permanent en els països desenvolupats. Més de 300 milions de persones al món pateixen depressió, un trastorn que és la principal causa de discapacitat. A més, moltes d’elles pateixen també símptomes d’ansietat. Segons un recent estudi dirigit per l’OMS, els trastorns per depressió i per ansietat costen a l’economia mundial un bilió de dòlars anuals en pèrdua de productivitat. D’altra banda, és ben conegut que la desocupació és un factor de risc de problemes mentals, mentre que l’obtenció d’una ocupació o la reincorporació al treball exerceixen efectes protectors.
Això no obstant, segons diversos estudis un entorn de treball advers pot ocasionar problemes físics i psíquics, un consum nociu de substàncies i d’alcohol, absentisme laboral i pèrdues de productivitat.
Segons dades del Ministeri de Salut fins a 745 de les baixes mèdiques que es van aprovar l’any passat van ser per problemes relacionats amb la salut mental, el que representa un 7,12% del total. La xifra ha augmentat els darrers anys passant de 658 baixes (6,6%) el 2014 a 723 (6,9%) el 2015, fins a les darreres dades del 2016, el que permet observar que no existeix una relació entre la crisi econòmica i els problemes de salut mental.
La promoció de la salut mental en el lloc de treball i el suport a les persones que pateixen trastorns psiquiàtrics frena l’absentisme laboral, i paral·lelament ajuda a reduir els efectes negatius en l’economia. Ha de quedar clar, però, que l’objectiu de l’UCA i de Salut Mental són les persones i el seu benestar, no la repercussió econòmica.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT