PUBLICITAT

El comerç i el debat permanent sobre el model

El comerç és un sector habitualment poc optimista. En plenes rebaixes i amb el país a vessar de turistes, el balanç que es fa segueix la tònica dels anteriors: molta gent però poca compra. Segurament no hi ha l’entusiasme de fa molts anys, tot i que el sector ha evolucionat i el centre comercial actual té un gran atractiu per als visitants.
Andorra ofereix actualment les marques capdavanteres a nivell internacional, però s’ha perdut la imatge de país barat on s’hi poden trobar productes que no hi són en altres països. El shopping és un atractiu més que complementa l’oferta als turistes. Però malgrat aquest primer balanç poc satisfactori, la part positiva és que els comerços han detectat un increment dels turistes russos i francesos, que acostumen a fer una despesa més altes en compres. Realment aquest és el gran objectiu, una clientela amb elevat poder adquisitiu és més interessant que una massificació de poques compres.
Dins d’aquest context, DA es va pronunciar ahir a favor d’obrir un debat sobre el Pla estratègic de turisme de compres elaborat pel Govern. La finalitat és de poder desenvolupar-lo i generar un model comercial que permeti fer avançar el sector en aquells espais on tingui camí per recórrer. És indubtable que la marca Andorra té encara un gran ressò a nivell comercial i per tant cal explotar-la. Són molts els visitants que han passat per Andorra i que únicament coneixen les botigues, i malauradament també s’estén fora de les nostres fronteres la idea que no surt a compte comprar a Andorra perquè els preus no són competitius. Cap de les dues coses són les idònies. Insistir en el pla estratègic sembla una bona iniciativa sempre que no quedi en paper mullat –com passa molt sovint– i les propostes siguin originals però realistes.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT