PUBLICITAT

Un tribunal per incentivar la fórmula de l’arbitratge

El Consell de Ministres ha donat llum verd al projecte de llei del tribunal d’arbitratge, indispensable per incentivar l’arbitratge com a mecanisme alternatiu de resolució de conflictes. La Llei d’arbitratge es de l’any 2014, una fórmula que amb la mediació és una alternativa per evitar que determinats conflictes arribin a un procés judicial i que ha de respondre a les necessitats del món del comerç, nacional i internacional, i als conflictes en l’àmbit mercantil.
Es tracta d’un buit que s’arrossega des de fa molt de temps i que el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, es va posar com a prioritat. Hi ha dues vessant importants, ja que a banda de facilitar la solució de litigis a les parts implicades, ha d’alleujar la Batllia de processos que es podran resoldre mitjantçant l’arbitratge.
El tribunal d’arbitratge estarà format per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i el Col·legi Oficial d’Advocats. El ple del tribunal estarà compost per set membres: tres nomenats per la CCIS, tres pel Col·legi d’Advocats, i el president, nomenat pels altres sis membres. Es tracta de dotar de garanties el tribunal i de donar confiança a aquells que optin per posar en les seves mans la resolució d’una disputa.
Una de les claus per assegurar el perfecte funcionament del nou organisme és garantir que els àrbitres siguin imparcials i independents. Des de la llei del 2014 és possible optar per l’arbitratge, tot i que aquesta fórmula encara no s’ha guanyat la confiança dels ciutadans.
És d’esperar que amb tota la legislació desplegada i per tant amb plenes garanties el sistema d’arbitratge es normalitzi  i vagi en augment, tenint en compte que ofereix agilitat i confidencialitat.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT