PUBLICITAT

Un filtre per evitar el col·lapse a les consultes dels psicòlegs

El Centre de Salut Mental aplica des de principis de mes un filtratge als pacients que per primer cop demanen l’assistència d’un dels psicòlegs. La primera impressió és que es tracta d’una modificació positiva destinada a donar una major satisfacció i atenció als usuaris que realment necessiten ser atesos per un psicòleg, en detriment d’aquells que consideren que tenen un problema de salut mental sense cap criteri mèdic que ho acrediti.
Malgrat aquesta primera opinió, no ha estat possible recollir una lectura positiva dels responsables dels SASS que, un cop més, s’amaguen darrere d’una postura de restricció informativa que no és novetat.
Es pot entendre que massa sovint l’hospital és notícia per fets i actituds censurables que no són atribuïbles a treballadors i professionals mèdics i molt menys a elements externs com poden ser partits polítics i mitjans de comunicació, però intentar esquivar una informació que a priori és favorable no té gaire sentit.
Des del passat dia 3 els nous pacients només poden demanar visita als psicòlegs de Centre de Salut Mental si són derivats per un metge o pediatre. Aquest filtre té com a objectiu adequar una mica la demanda i atendre els casos que realment requereixen l’atenció d’un psicòleg i evitar aquells que arriben a les consultes simplement perquè el mateix pacient fa una autodiàgnosi que el convenç a demanar hora al servei.
Els problemes relacionats amb la salut mental tenen molta relació amb el benestar de la població. L’accelerat ritme de vida, la competitivitat, la falta de valors o les dificultats econòmiques alimenten un entorn procliu per a determinats trastorns mentals com la depressió, fòbies, problemes de personalitat i d’altres. Per això és important un servei de qualitat que pugui dedicar temps i atenció als casos que realment ho requereixen.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT