PUBLICITAT

«Contextualitzar» com a sinònim de rectificar

El Govern va voler «contextualitzar» ahir les dades sobre el preu del lloguer després de la polèmica generada amb les xifres aportades per Estadística que situaven l’import mitjà dels habitatges per sota dels 600 euros. En paraules de dos ministres, Cinca i Espot, l’error va ser no contextualitzar les dades. A més, Espot va voler deixar clar que en cap cas es prenen aquestes dades com a vàlides. Cal tenir clar que la informació es va fer arribar als mitjans a través d’un comunicat oficial del Govern en què no s’especificava ni el context ni les dates en què s’havien extret les dades. Reconeixent l’equivocació, els ministres van indicar que les xifres fan referència al 2017 i que no tenien en compte els residents puntuals com poden ser els temporers, sinó només les famílies acomodades al país. Malgrat tots aquests condicionants, costa de creure que les dades s’ajustin a la realitat. I, en cas de fer-ho, estan subjectes a tants ítems que deixen de tenir sentit. 

La indignació de la població era de preveure i no es va fer esperar. Les xarxes socials es van inundar de comentaris i queixes. En un moment delicat amb augments que, encara que puguin ser puntuals, són molt significatius i tenen una forta afectació sobre la població, i pels quals s’ha creat fins i tot una comissió especial per estudiar la situació, era necessari citar als mitjans després de la reunió i explicar els avenços que s’havien fet. No n’hi havia prou amb una convocatòria només per als gràfics i un comunicat que, a més, va resultar estar mal explicat. 

A l’espera de nous informes amb dades actualitzades i, esperem, que més ajustades a la realitat, extretes específicament per al problema actual i tenint en compte les diverses característiques dels immobles del mercat, així com els serveis que entren dins del preu i la ubicació de l’habitatge. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT