PUBLICITAT

Avançar en els drets laborals

Les  diverses manifestacions al carrer reivindicant drets socials i laborals són mostra d’un canvi en la ment de la societat andorrana. La por o el tabú a parlar en veu alta de determinats temes ha començat a desaparèixer al Principat. I aquest canvi també s’està veient reflectit en les organitzacions laborals. Arran del nou codi de relacions laborals aprovat recentment, els treballadors poden començar a treballar amb convenis col·lectius que regulin les característiques o necessitats de cada sector. Els treballadors d’ambulàncies hi estan treballant, com també recentment el sector del taxi s’ha reivindicat per voler organitzar-se en un sindicat que doni veu als treballadors de la mà de l’USdA. Els primers moviments estan obrint les portes als altres sectors, i sembla que ara també les companyies d’autobusos veuen necessària aquesta regulació. 


Sens dubte, és una bona notícia que els treballadors s’organitzin i que, juntament amb la patronal, puguin deixar per escrit les condicions necessàries per dur a terme de forma adequada la tasca professional. El document, que no deixa de ser un acord entre les dues parts, ha de permetre als treballadors reivindicar drets o demandes que els afavoreixin en el seu dia a dia laboral –com ara més personal, salaris més elevats o equilibrats, horaris més ajustats, etc.– i a l’empresari sentir-se més segur davant de possibles incompliments i també més tranquils perquè la feina s’estigui duent a terme correctament i sense infraccions. 
És positiu que, encara que a poc a poc, el país es modernitzi amb aspectes laboral com són els convenis o els contractes per escrit, així com que la ciutadania perdi la por a sortir a carrer. Les crítiques de la mà de la veu del poble, així com l’organització d’empresaris i treballadors, és sinònim d’una democràcia sana. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT