PUBLICITAT

El camí cap a la millora de la reinserció dels interns

El centre penitenciari està estudiant com millorar els espais interiors per habilitar més sales per a activitats orientades a la reinserció dels interns, l’objectiu final de les condemnes, recordem-ho. En aquest sentit, la predisposició de la direcció del centre és bona i Francesc Tarroch, tot i que satisfet pel recent informe sobre les persones privades de llibertat que el Consell Europeu va realitzar després de la seva visita al país, el 2018, és el primer també a reconèixer que cal millorar i aconseguir reformes per obtenir més metres quadrats destinats a les activitats de reinserció. 
La presó de la Comella és particular entre les seves homòlogues dels països veïns pel que fa a la construcció. Mentre que d’altres es construeixen horitzontalment, aquesta, per les característiques topogràfiques, creix verticalment. Aquesta situació té un efecte en el funcionament del centre i fa que qualsevol tipus d’ampliació passi per reorganitzar el que ja existeix, donat que és impossible construir-ne de nous. 


Aquestes circumstàncies topen amb la necessitat de tot centre penitenciari de poder fer front a un sobtat creixement de la població reclusa i per aquest motiu, l’estudi de les opcions s’està efectuant amb la merescuda cautela. Ara bé, tot i entendre aquest punt, caldria, però fer una aposta ferma per la reinserció i, fins allà on sigui possible, arriscar a perdre espais de reclusió per espais que fomentin la reinserció. 


També en aquest sentit, s’emmarca una reivindicació que s’arrossega de fa temps per part de la direcció: la major disponibilitat de psicòlegs i psiquiatres al centre, doncs sembla evident que la periodicitat d’una visita setmanal per part del psicòleg i de tres mensuals per part del psiquiatre són del tot insuficients entre una població que necessita tot el suport d’aquests professionals per poder-se reinserir a la societat amb garanties.

Comenta aquest article

PUBLICITAT