PUBLICITAT

Posar fre al descontrol del sistema sanitari

El nombre de fisioterapeutes convencionats a la CASS  fa anys que augmenta de forma notòria. En deu anys, la xifra s’ha gairebé quadriplicat, passant de 38 el 2018 a 143 l’any passat. Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), aquestes xifres són massa elevades, superant en més del doble els barems que tenen establerts. L’augment de fisioterapeutes també ha tingut una repercussió directa en la despesa sanitària generada a la CASS, que segons dades de la parapública del 2018, arriba als gairebé quatre milions d’euros. 

Des del col·lectiu de fisioterapeutes són conscients de la situació i remarquen que l’origen de la problemàtica rau en el descontrol de l’entrada de professionals liberals d’ençà de l’obertura econòmica. Un anàlisi que també comparteixen des del nou Govern, que té intenció d’aplicar un filtre en l’accés d’aquests professionals per evitar l’increment desmesurat d’algunes professions sanitàries. Encara cal definir quin serà aquest filtre però la idea és exigir un decret d’acreditació a totes les professions sanitàries per tal d’establir un control en la sanitat pública. 

El filtre té com a clar objectiu limitar el nombre de fisioterapeutes, l’exemple més clar de saturació, però es podrà fer extensiu també a d’altres professions. A més, el ministeri vol conscienciar als sanitaris d’un ús correcte i adequat de les receptes, sense abusar-ne. Caldrà veure si aquests dos moviments seran suficients perquè el nou ministeri de Salut juntament amb la direcció del SAAS aconsegueixin redirigir la situació i construir un model coherent i no sobredimensionat. Fins ara, tots els Executius han parlat d’intencions i han posat reformes sobre la taula, però ni s’han acabat ni han aportat un canvi significatiu en el model sanitari actual. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT