PUBLICITAT

Cal destinar els recursos necessaris pel sistema judicial

El Col·legi d’Advocats ha traslladat al Consell Superior de la Justícia (CSJ) la necessitat d’incorporar més magistrats que podrien ser de fora per descomprimir la saturació del sistema judicial. La degana de l’ens, Sophie Bellocq, afirma de manera contundent que la justícia «no funciona» i que, per tant, cal esmerçar més recursos per evitar un col·lapse com el que denuncien que hi ha actualment. El cas BPA ha sigut segurament l’afer més mediàtic i que ha posat més en evidència les mancances del sistema judicial, però segons les declaracions de Bellocq, la problemàtica va molt més enllà, ja que hi ha resolucions de molts casos per les quals s’ha d’esperar molt temps.

La saturació de la justícia té una doble lectura. La positiva és la que fa referència a la maduresa democràtica, ja que els ciutadans i altres actors com empreses o societats coneixen quins són els seus drets i el sistema els garanteix tenir l’opció de personar-se. I una altra mostra d’aquest increment és que confien en el sistema vigent. Ara bé, negativament, el fet que alguns processos s’eternitzin pot desembocar a situacions desesperants en alguns casos per als actors implicats. A més, dona una imatge poc seriosa d’un sistema que ha de ser garantit pels poders públics amb els mitjans que siguin necessaris.

Andorra ha crescut en els últims anys demogràficament i econòmicament, i això s’ha de traduir amb els recursos suficients perquè el sistema judicial funcioni correctament. També s’han fet passos endavant per descongestionar el sistema, com ara la implantació del Saig l’any 2016, que ha aportat més diligència a l’hora d’executar les sentències, i dels tribunals d’arbitratge implantats recentment per fomentar aquest mecanisme per resoldre els conflictes. Ara  bé, cal no quedar-se aquí i garantir els recursos de tot el sistema per a tothom.
 

PUBLICITAT
PUBLICITAT