PUBLICITAT

Equiparar les condicions entre autònoms i assalariats

Els autònoms poden ara cotitzar en funció dels seus ingressos. Una demanda que fa anys que es reclamava i que per fi s’han començat a fer els passos necessaris perquè sigui una realitat. La base de cotització dels autònoms es calcula aplicant un percentatge determinat al salari mensual mitjà del total d’assalariats de l’any anterior. Fins ara, aquest percentatge podia ser del 25%, del 50%, del 75% o del 100%, mentre que amb el nou projecte de llei es preveuen tres nous trams: de 62,5%, del 125% i del 137,5% amb l’objectiu de buscar major equitat al sistema. 

La mesura s’ha de valorar de forma positiva, ja que tot allò que ajudi als treballadors per compte propi és sinònim de millorar. Amb tot, cal tenir en compte que no se’ls està regalant res i que cal seguir treballant perquè les seves condicions siguin igual de justes que les que rep un treballador assalariat. Tal com consideren des de la CEA, cal estudiar també quina repercussió tindrà aquest canvi de la cotització en la jubilació dels autònoms, ja que el que pot ser una solució per avui pot acabar representant un problema a llarg termini. 

La CEA també reclama canvis en les condicions per agafar una baixa laboral en el cas dels treballadors per compte propi. Quan es comparen xifres entre assalariats i autònoms en aquest aspecte es veu rapidament la desigualtat entre uns i d’altres, ja que són molt pocs els treballadors per compte propi que es permeten agafar-se una baixa laboral. La resta econòmica que això els representa i el fet que sovint ningú més pot suplir la feina que fan provoca que en la majoria de casos optin per seguir treballant tot i no estar en condicions. Cal, doncs, seguir treballant en canvis legislatius que equiparin el sistema per tots els tipus de treballadors que té el país. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT