PUBLICITAT

Contrapartides a les excepcions de les mesures urgents

El raonador del ciutadà, Marc Vila, planteja que els propietaris de pisos que els recuperin per a ús personal, que és una excepció prevista a la llei de mesures urgents per a l’habitatge de l’any que ve, no els puguin tornar a posar en arrendament en un termini deu anys. Segons el representant, aquesta contrapartida permetria evitar que no hi hagi possibles ambigüitats i, per tant, que tampoc hi hagi nous abusos per part d’amos de pisos. Per tant, aquest seria un requisit que permetria tenir sota control l’ús del mecanisme per tornar a recuperar el pis.

Les mesures plantejades pel ministre Víctor Filloy van encaminades a defensar també els drets dels propietaris, que en els últims anys també han fet un esforç econòmic per adquirir el seu immoble i tenir-lo en bon estat. Si una família necessita un pis per a ús personal o d’un familiar del qual en té la propietat ha de tenir el dret de recuperar-lo si s’ha exhaurit el termini previst en el contracte.  Ara bé, el Govern ha d’anar amb prudència a l’hora de donar a conèixer certes mesures que tenen molts números de generar controvèrsia perquè formen part d’un àmbit molt polèmic com és el de l’habitatge.

També és cert que al mateix temps puguin rebre pels dos costats, dels qui els acusen d’intervencionistes com dels qui els critiquen per no fer prou. A l’hora de concretar mesures, s’ha d’intentar explicar-ne tots els ets i uts, els mecanismes de control i deixar poc marge a possibles interpretacions que puguin desembocar a posar més llenya al foc. L’Executiu haurà de fer equilibris a l’hora de defensar els drets dels propietaris, que com en qualsevol indret i en qualsevol àmbit defensen els seus interessos i fan pressió, i alhora ha de ser atrevit per garantir un accés digne a l’habitatge i un poder adquisitiu ajustat al nivell de vida dels ciutadans.

PUBLICITAT
PUBLICITAT