PUBLICITAT

L’equilibri de saber retenir el talent i deixar que aprengui a fora

El Govern va donar a conèixer ahir que 42 estudiants dels 103 que en l’últim lustre han acabat el Bàtxelor d’Infermeria han estat contractats com a molt tard un any després d’haver acabat els estudis en un centre de salut del país. La majoria (26) ho fan al SAAS mentre que la resta (16) ho fan en altres centres. En les dades facilitades per l’Executiu, també cal tenir en compte que no s’hi inclouen els titulats que ara poden impartir en centres de l’estranger, sobretot a Espanya i a França.

D’aquesta manera, el 40% del total d’estudiants que han acabat el Bàtxelor d’Infermeria en l’últim lustre treballen al país. La dada és positiva pel fet que hi ha estudiants que aposten per endinsar-se al mercat laboral del Principat i fer la seva carrera professional aquí, però també cal tenir en compte que en un àmbit com el de l’infermeria, la demanda en qualsevol indret és molt elevada i, per tant, el sistema sanitari i les institucions han d’estar a l’alçada a l’hora d’oferir les condicions laborals, econòmiques i professionals suficients per retenir la mà d’obra al Principat.

Segurament no tots els titulats podran acabar quedant-se a Andorra, però sí que des dels poders públics s’ha de fer el màxim per retenir el talent aquí, tenint en compte les possibilitats que hi ha que també marxin. Ara bé, el fet que també els graduats exerceixin fora permet que aprenguin de les seves experiències i les puguin aplicar aquí i alhora demostra la plena compatibilitat entre els plans d’estudis que s’imparteixen a la Universitat d’Andorra (UdA) amb els dels entorns més propers com Espanya o França, malgrat que sigui una titulació reglada i faci falta que el país de destinació el convalidi.

Fins ara, no hi ha hagut problemes, més enllà d’alguna petita trava burocràtica puntual, i per tant, el fet de portar estudiants a fora ha de ser un motiu que ha d’ajudar a impulsar el prestigi de l’UdA també a fora.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT