PUBLICITAT

Ariadna Alonso Artterapeuta

«A vegades amb la paraula costa molt d’expressar certes coses»

Per Adrià Esteban

Ariadna Alonso
Ariadna Alonso

L’Ariadna Alonso és una artterapeuta formada com a psicoanalista. Des de l’estiu té una consulta al Centre Prisma on mira d’aprofundir en la producció artística per ajudar a superar situacions complicades. 
 
–Per als que en son ignorants, expliqui’ns en què consisteix l’artterapia...
–És una disciplina que té com a objecte la integració emocional de la persona mitjançant allò que ens és més propi, que és la creació. Des del moment en que naixem som creatius. I a partir del material artístic, que podria ser la pintura, la dansa, la música o el teatre podem treballar amb les emocions. 

–Es tracta doncs de potenciar habilitats que potser són desconegudes per a la persona?
–Clar, a partir del material artístic intentem ajudar a aquelles persones que estan passant per una situació complicada a trobar aquestes capacitats per superar les dificultats. 

–És una manera de conèixer-se millor a un mateix...
–Sí, perquè a vegades tendim a treballar amb els diagnòstics i des de l’artterapia es treballa des de la persona. Intentem oferir un sosteniment perquè la persona es pugui sentir-se creadora i pugui construir ella mateixa els canvis que necessita. 

–I com arriba a connectar amb la persona per conèixer quina és la seva via d’explotació artística? 
–Tot això ve a partir d’una demanda. Si un adult ve amb una queixa d’ansietat intentem trobar la via de comunicació que no sigui a través de la paraula, ja que a vegades amb la paraula costa molt d’expressar certes coses. I el que podem intentar fer és expressar aquestes emocions a través del dibuix.

–Detecta a través del dibuix el que sent una persona?
–Clar, depèn molt de la situació i de la persona. És el moment en que la persona s’està expressant i com s’està expressant. No vol dir que si la persona pinti amb un color determinat o un altre vulgui dir alguna cosa. És com la persona dona significat a les coses. 

–I quin patró segueix per entendre-ho?
–No hi ha una metodologia concreta, això és el realment interessant. El que sí et puc dir és que una sessió d’artterapia consisteix en tres moments, ja sigui individual o col·lectiva. El primer és quan la persona ve i ens posem en una disposició de treball on explica allò que vol aportar. Després es passa a fer la producció artística i en tercer lloc es fa un recull de què ha sentit la persona. 

–Com flueix la fase d’expressió artística?
–Mira, em ve al cap una pacient que estava molt amoïnada perquè portava un somni que potser tenia a veure amb la seva situació del moment. I una proposta seria dibuixar el somni. És un procés on la persona ha de proposar el canvi. Jo puc fer una proposta i a partir d’aquí el canvi que es realitza en l’obra se’n derivaran repercussions en la realitat externa. El que intentes fer a través del dibuix és oferir un altre canal de comunicació per trobar solucions. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT