PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

El deute per les pensions d’invalidesa no regularitzades ascendeix a 1,5 ME

Fins a 231 persones patiran una regularització ja en el pagament del mes de març

Per El Periòdic

Josep Escoriza, Marc Galabert i Jacint Risco durant la roda de premsa d’ahir.
Josep Escoriza, Marc Galabert i Jacint Risco durant la roda de premsa d’ahir. | ANA / M.F.

El deute «involuntari» que els pensionistes que perceben una pensió d’invalidesa i als quals s’hauria d’haver fet una regularització que no ha estat tramitada seria en els darrers tres anys d’1,5 milions d’euros. Així ho van explicar el director general de l’ens, Josep Escoriza, el president del consell d’administració, Marc Galabert, i el representant dels pensionistes, Jacint Risco, en el marc d’una roda de premsa que van convocar després que a través del projecte de llei de pressupost aquest deute s’hagi condonat. El president i el director de la parapública van destacar que un cop van accedir al càrrec van ser coneixedors d’aquesta situació i que van decidir «prioritzar-la». Una de les mesures plantejades va ser fer una condonació, però es va veure que legalment no era «viable» i es va posar en coneixement el cas del Ministeri d’Afers Socials, tenint en compte que la situació afecta un col·lectiu molt vulnerable. Ara s’ha decidit, paral·lelament, fer un informe extern per determinar «què ha passat, com i si hi ha responsabilitats» i també que els controls siguin a partir del mes de març «automàtics, periòdics i automatitzats», ja que el problema ha estat que fins ara eren manuals i aleatoris, la qual cosa ha generat aquesta situació de manca de seguiment i regularització. Es va detectar que hi ha 1.100 persones que perceben una d’aquestes pensions, 213 de les quals patiran una regularització ja en el pagament del mes de març que suposarà un ‘estalvi’ per a la CASS de 51.000 euros que haurà de deixar d’abonar a aquests beneficiaris. Escoriza va detallar, també, que en 31 d’aquests casos les persones se situaran per sota del salari mínim i, per tant, caldrà trobar una solució perquè no perdin els drets sanitaris.

Escoriza va explicar que quan ell es va incorporar a la CASS va poder veure que els controls sobre aquestes pensions que havien de fer-se de manera «automàtica, periòdica i automatitzada» no s’estaven duent a terme i que com a molt es feia un control «manual i aleatori». I és que aquestes pensions, que perceben persones que a banda de la retribució de la CASS tenen un salari perquè poden continuar treballant, han de ser reajustades mes a mes perquè s’ha de mirar si hi ha canvis en la base de càlcul (que té en compte aspectes com el salari, els complements o pensions estrangeres que la persona pugui percebre) i, per tant, s’han de reduir. En aquest sentit, s’ha detectat que hi ha 1.100 pensions que haurien de ser revisades mes a mes. Ara s’ha vist que en 213 casos s’hauran de fer rebaixes i que això suposarà que la CASS, que mensualment destina 600.000 euros a satisfer aquestes pensions, hagi d’abonar els 51.000 euros menys abans esmentats. En els càlculs fets també s’ha detectat que durant tres anys s’han pagat de més a 300 persones, la qual cosa ha generat el deute d’1,5 milions també esmentat.

Galabert, al seu torn, va exposar que la màxima «preocupació» ha estat el fet que aquesta situació afectava un «col·lectiu vulnerable» i que el consell d’administració va plantejar una condonació que legalment es va veure que no era possible. Tenint en compte que l’afer afecta persones amb discapacitat es va posar en coneixement del Ministeri d’Afers Socials i de manera paral·lela es va decidir que a partir d’ara els controls siguin automàtics i que es dugui a terme un informe extern per saber què ha passat. També va manifestar que no van demanar als grups parlamentaris la condonació i va valorar que des del Consell General s’hagi «tingut en compte la sensibilitat» cap al col·lectiu afectat impulsant la mesura de perdonar el deute. Els representants de la CASS, però, no van voler avançar-se al que pugui dir aquest informe quant a possibles responsabilitats i les reclamacions que se’n podrien derivar. S’espera que les conclusions de la primera fase de l’estudi estiguin enllestides a finals d’aquest mes, va comentar Galabert.

Josep Escoriza assenyala que ha vist que els controls sobre aquestes pensions no s’estaven duent a terme

La CASS ha creat un grup concret per exposar a partir de mitjans d’aquest mes la situació a les 213 persones a les quals es rebaixarà la pensió i es farà cas per cas, segons va anunciar el director general. A més a més, hi ha sis persones a les quals es va reclamar diners i a les quals es contactarà, ja que fruit d’aquesta condonació és la CASS la que els ha de retornar aquests imports que van satisfer.

«Com a pensionista d’invalidesa que soc content no puc estar perquè ha estat una greu errada», va comentar Risco, que va afegir que «personalment» la primera «preocupació» per a ell eren les persones, és a dir, com les podia afectar i, per tant, va afegir que està «mitjanament content» perquè se les ha tingut en compte a l’hora de posar fil a l’agulla per resoldre la problemàtica d’un «gravíssim error» de la CASS. També va apel·lar a «mirar cap al futur» i fer canvis en la normativa perquè aquestes pensions es puguin assimilar a les no contributives.

I quant a l’impacte total que aquesta manca de control ha generat per a les arques de la CASS al llarg d’aquests anys, més enllà dels tres que es podrien reclamar, Escoriza va argumentar que no tenen encara aquesta projecció, però també va puntualitzar «que no és lineal», ja que en els darrers anys ha «crescut exponencialment» la xifra de persones que perceben la pensió i també els imports. De fet, s’espera que l’estudi encarregat també determini aquesta xifra, segons informa l’ANA.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT