PUBLICITAT

Andorra la Vella

El sistema educatiu andorrà es troba per sota de la mitjana europea

Des del ministeri d'Educació ponderen que són necessàries accions per millorar-ho, però no que “no estem desmarcats”

Per Arnau Ojeda Garcia

Compareixença del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró.
Compareixença del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró. | Sergi Pérez | Consell General

El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha presentat aquesta tarda el procés d’avaluació del sistema Educatiu Andorrà i pla d’accions. Els resultats mostren que aquest sistema està per sota de la línia de regressió en comparació amb altres centres de la Unió Europea, tot i que les àrees d’avaluació en matemàtiques, lectura i ciències estan gairebé en la mateixa posició. Totes tres estan per sota la línia de regressió i “calen fer accions per millorar-ho”, ha afirmat el titular de la cartera, Ladislau Baró. Així tot, el ministre ha ponderat que “per molt que estiguem per sota la línia, no estem desmarcats”, explicant que la variació respecte a Europa no és exagerada i es pot reconduir. 

Pel que fa al català, la nota mitjana del curs 2022-2023 a primera ensenyança en l’àmbit de la comprensió escrita és de 6,79, mentre que a segona ensenyança és de 7,15. En relació amb l’expressió escrita també en català, la nota mitjana a primera ensenyança és de 5,57 i a segona de 5,35. Uns resultats que des del ministeri consideren que hi ha un “cert manteniment en les avaluacions”, tenint en compte que “els alumnes no tenen el català com a primera llengua a casa”. Un fet que Baró atribueix al “creixement demogràfic del país en els darrers anys” i manifestant que “l’escola Andorrana ha de fer un gran esforç en aquest sentit”. Quant a la llengua francesa, les notes han estat baixes tant a primera i segona ensenyança, considerant Baró que cal fer un replantejament. 

D’altra banda, a l’assignatura de matemàtiques, la nota mitjana a primera ensenyança en què s’ha aplicat un procés formatiu als docents és de 7,31, mentre que segona ensenyança on no s’ha aplicat aquest procés és de 4,88. 

Respecte al pla de millores, des del ministeri expliquen que contínuament s’estan implementant i aquestes han de tenir “intensitat i força”, però sempre considerant que “no han de tenir un efecte immediat”. Amb l’objectiu de millora les llengües, a partir del curs vinent hi haurà una dedicació d’una hora setmanal al desenvolupament de la comprensió lectora i escrita a primera i segona ensenyança. Aquesta es farà a partir de tècniques i estratègies en les llengües vehiculars i aplicant una reducció en l’ús de pantalles per als aprenentatges, ja que “és necessari un retorn als papers”, ha afirmat Baró. Pel que fa a millores en l'àmbit de les matemàtiques, es dedicarà un temps lectiu al desenvolupament de la competència de resolució de problemes d'una hora i mitja setmanal a primera ensenyança i dues hores a segona. 

El dia 4 de juliol es presentaran els resultats dels informes als centres perquè aquests analitzin els resultats i apliquin els canvis necessaris. 

Pla integral per al bon ús de la tecnologia a l’aula / D’altra banda, el ministre ha avançat que al mes de setembre es presentarà el Pla integral per al bon ús de la tecnologia a l’aula. Algunes de les accions amb les quals comptarà aquest pla són les següents: diagnòstic de l’ús de la tecnologia a l’aula SEA, disseny i implementació del pla digital de centre, replantejament del projecte 1:1 Apple Ipad a segona ensenyança, establir recomanacions sobre el temps d’exposició a dispositius electrònics dins de l'àmbit educatiu mitjançant la creació d’una guia, i promoure accions formatives i acompanyament a les famílies en l’àmbit digital.

Manca de docents al país / Finalment, Baró ha parlat sobre la manca de docents, concretament en llengües, sobretot català i també en matemàtiques, afirmant que hi ha un problema per trobar professors: "En el català ha influït la nova llei, però en determinades titulacions on no hi ha titulats o en el cas de les matemàtiques, els professionals troben oportunitats en el mercat que estan millor retribuïdes”, ha sentenciat el ministre. 

PUBLICITAT
PUBLICITAT