PUBLICITAT

Càritas Andorrana va atendre 1.148 persones durant el 2023

Unes xifres que suposen una reducció del 12% respecte de l'any anterior

Per El Periòdic

El Banc d'aliments de Càritas.
El Banc d'aliments de Càritas. | Arxiu ANA

Càritas Andorrana va atendre 1.148 persones en els diferents programes de l'entitat, unes xifres que suposen una reducció del 12% respecte de l'any anterior i, per tant, es constata una normalització de les actuacions completes. Així mateix, ho recull la Memòria d'activitats 2023 que publica l'entitat. En concret, aquesta reducció en l'atenció realitzada es fa palesa en l'Atenció Primària (-12%), Campanya de Reis (-10%), Rober (-45%), programa Suport (-33%), transeünts (-20%) amb l'única excepció del Banc d'Aliments que ha crescut considerablement.

En total, durant l'any 2023 es van destinar 470.110,27 euros als diferents programes d'acció social que té en marxa l'entitat amb l'objectiu d'atendre, acompanyar i donar suport a les persones vulnerables i en risc d'exclusió social. Els programes més importants són el Rober amb 213.418,51 euros; l'Atenció Primària amb 108.619,94 euros; i el Banc d'Aliments amb 53.083,06 euros.

Segons el president de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora, aquestes xifres són el resultat de dos factors, "la bonança econòmica que ha tingut el nostre país, fet que comporta que, pràcticament, la població andorrana en edat laboral es trobi en una situació de plena ocupació, i al fet que des del Govern d'Andorra, concretament des del ministeri d'Afers Socials, s'ofereixen moltes ajudes que sovint coincideixen amb els nostres programes". En aquest sentit, s'ha destacat que "un dels principals problemes socials a Andorra és la manca d'accés a un habitatge digne i assequible". L'entitat participa en la Comissió Nacional de l'Habitatge i també disposa de quatre habitatges dels quals, dos s'han destinat a joves tutelats i els altres dos els utilitzen famílies de refugiats.

Un dels pilars de l'entitat és el voluntariat que està format per un total de 89 persones que participen en l'acompanyament de les persones amb necessitats i també ofereixen una col·laboració activa en diferents projectes.

Programes d'acció social

L'ajuda proporcionada per l'entitat es reparteix en diferents projectes socials: Atenció Primària (568 persones); Banc d'Aliments (210 persones); Campanya de Reis (199 persones); Rober (118 persones); programa Suport (33 persones); transeünts (16 persones); i reforç escolar (quatre joves i infants).

De fet, el programa d'Atenció Primària és el més important de Càritas Andorrana, ja que durant el 2023 es van atendre 324 famílies, les mateixes que l'any anterior, encara que en nombre de persones són menys (sumen 568 en total), 75 persones menys que el 2022. Malgrat això, cal destacar que han augmentat les necessitats de les famílies unipersonals i s'ha reduït l'atenció realitzada a les famílies nuclears i extenses. Del total de famílies ateses, el membre principal que sol·licita ajuda són en un 61% dels casos, dones i en un 39% són homes. Cal incidir que un 55% de les persones ateses viuen soles. Un 53% de les persones acudeixen per iniciativa pròpia a Càritas Andorrana i en el 92% dels casos ha estat la mateixa entitat la que s'ha encarregat de proporcionar l'ajuda necessària.

La majoria de les famílies, en concret un 70% han estat ateses per primera vegada i en un 68% de les actuacions han estat visites puntuals o urgents. Per nacionalitats, un 29% són d'origen espanyol, un 28% són sud-americanes, un 17% són portugueses, un 12% són andorranes i el 14% restant són d'altres nacionalitats. El nombre total de problemàtiques registrades han estat de 1.161, unes xifres superiors a les de l'any passat que van ser 1.074 en total. En concret, un 28% eren sobre informació i orientació, un 24% eren problemes econòmics, un 15% per temes de salut, un 15% sobre qüestions laborals, un 10% sobre habitatge i el 8% restant eren altres temes.

Per part de l'entitat, es van generar 848 respostes concretes, un 41% de les quals corresponen a oferir informació i orientació, un 28% es deriven a programes de Càritas Andorrana, un 13% en ajudes en manutenció, un 10% en ajudes mèdiques i un 4% en altres tipus de respostes. Des de l'entitat es destaca que existeix encara una manca d'informació a l'hora de conèixer quins són els serveis, prestacions i ajudes que ofereixen les institucions.

Respecte al programa Suport, el seu objectiu és oferir suport social, psicològic i jurídic per millorar la qualitat de la vida de les persones i de les famílies en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social. Durant el 2023 es van atendre un total de 33 persones per suport psicològic, un 32% menys que l'any anterior. Aquesta reducció s'explica per la normalització de la situació un cop superada ja la pandèmia.

Pel que fa a la tipologia de les intervencions, un 30% de les atencions realitzades han estat sobre l'orientació personal, un 20% per acompanyament de pautes educatives a fills, addiccions, dol, orientació laboral i maltractaments, un 18% en suport per malaltia greu, un 18% en suport per situacions de soledat i desarrelament i un 14% en donar suport a persones amb depressió. De les 269 visites fetes, un 4% han estat ateses de forma remota.

Un altre dels programes més importants és el Rober. Aquest programa se centra en la recollida, classificació i distribució de la roba d'home, dona i infant i també a la selecció d'altres peces de roba (tovalloles, llençols o sabates) a través de donacions de particulars o empreses que cedeixen aquest material de forma gratuïta a les persones vulnerables o per a la seva reutilització.

S'han recollit 72 tones de tèxtil de les quals un 32% s'han destinat a la reutilització a través de les dues botigues de segons mà que té Càritas Andorrana; un 33% és per a l'exportació a reutilitzar en la indústria i a altres sectors; un 22% són residus i el 13% restant es tracta de tèxtil que es troba emmagatzemat a les instal·lacions de l'entitat per utilitzar-se posteriorment. Un total de 118 persones s'han beneficiat d'aquest projecte a través de donacions de roba. Cal destacar el nombre de persones que any rere any acudeixen a la botiga "De mà en mà" que durant el 2023 van assolir les gairebé 4.000 visites. El gran volum de tèxtil que es recull fa que sigui necessària la seva exportació i posterior reutilització.

Un altre dels programes més destacats de l'entitat és el Banc d'Aliments. Es tracta d'una plataforma d'aprofitament d'aliments i de productes de primera necessitat en benefici de les persones més vulnerables del país. Durant el 2023 es van recollir 19.065 quilos de productes d'alimentació i higiene, dels quals un 11% són excedents dels centres comercials i la resta, procedeixen de donacions, campanyes de recollida d'aliments de les escoles i compres realitzades per Càritas Andorrana.

Un total de 210 persones de 115 famílies s'han beneficiat del Banc d'Aliments. Les ajudes realitzades en aquest projecte s'han estabilitzat a xifres prèvies a la pandèmia. El 65% de les famílies beneficiàries han estat ateses per primera vegada i gairebé el 75% de les mateixes s'han atès de forma puntual per un temps inferior a un mes.

Projectes internacionals i d'emergències

L'any 2023 es va centrar en l'enviament de fons econòmics als afectats dels terratrèmols que es va produir el mes de febrer a Síria i Turquia. L'ajuda que s'hi va destinar és de 30.760 euros.

Respecte a la cooperació internacional, es va finalitzar el projecte 'Aigua per Tirquipaya' del projecte Cochabamba a Bolívia. Gràcies al cofinançament amb el Govern i el seguiment realitzat amb la comunitat de San Pablo s'ha aconseguit fer realitat la provisió d'aigua potable de forma continuada als habitants de la comunitat rural de Tirquipaya. A més, s'ha sol·licitat una subvenció a Govern per finançar la canalització d'aigua a Nariokotome a Kènia. Finalment, també s'ha demanat un pressupost reduït amb una durada de dos anys per posar en marxa una fleca gestionada per mares de nens amb espectre autista de La Paz a Bolívia.

Retorn del sopar solidari

Un dels esdeveniments més importants que s'ha recuperat després de la pandèmia ha estat el sopar solidari, on van assistir 132 persones. L'acte va estar presidit pel copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i pel president de Càritas Andorrana. També hi varen acudir representants del Govern, així com dels diferents comuns, grups parlamentaris, representants d'empreses, institucions i entitats socials del país.

La trobada va servir per donar a conèixer la campanya 'La solidaritat està en tu' de la mà del notari Isidre Bartumeu, que va explicar sobre els tràmits legals a realitzar per incloure Càritas Andorrana al seu testament o llegat. El sopar solidari va recaptar 6.000 euros que es destinaran als diferents programes de l'entitat per ajudar a les persones més vulnerables i en risc d'exclusió social.

Finançament i transparència

L'any 2023 l'entitat va destinar més de 470.000 euros a programes socials d'àmbit nacional que han permès ajudar a millorar la situació de les persones ateses. Es van destinar més de 40.000 euros a emergències (terratrèmol de Síria i Turquia) i a altres projectes de cooperació internacional.

Amb aquesta Memòria d'activitats del 2023, Rocamora posa punt final a vuit anys de mandat "tot agraint a tots els membres de la Comissió Permanent, als voluntaris i als empleats les facilitats que m'han donat per dur a terme la meva tasca. Espero haver actuat el més bé possible en favor dels més desvalguts, que són el focus i l'objectiu de la nostra organització".

Segons han declarat des de l'entitat, pròximament es donarà a conèixer la persona que pren el relleu a la presidència.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT