PUBLICITAT

El Comitè Europeu pels Drets Socials veu baix el salari mínim

  • La legislació andorrana incompleix tres articles relacionats amb la protecció dels treballadors
EL PERIÒDIC
ESTRASBURG

Periodic
Un treballador desenvolupa la seva tasca laboral Foto: TONY LARA

El Comitè Europeu dels Drets Socials del Consell d'Europa va publicar un informe en què avalua el compliment per part d'Andorra de la Carta Social Europea, un conveni del Consell d'Europa que persegueix la protecció dels drets socials i econòmics de la societat europea.

Segons aquesta publicació que analitza els articles relacionats amb el dret del treball durant el període 2009-2012, Andorra incompleix tres articles relacionats amb la protecció del treballador.

Així, el salari mínim interprofessional, fixat en 962 euros per segon any consecutiu, és un 2,48% inferior al sou mig fixat pel Comitè.

La legislació andorrana no s'ajusta tampoc a l'establert a la Carta Social pel que fa al treball nocturn. Segons el conveni, s'han de realitzar exàmens mèdics abans d'entrar en un treball que es realitzi durant la nit, a més d'un seguiment periòdic dels professionals que desenvolupin la seva feina en horari nocturn. Les lleis del país no els preveuen enlloc.

Per últim, i segons el comunicat enviat pel Govern, si bé els casos d'acomiadament per motius disciplinaris compleixen la regulació europea, adverteix que no existeix una disposició que determini el temps de preavís raonable amb què han de comptar els treballadors per dret quan se'ls rescindeix el contracte laboral. A més, apunta que la indemnització que reben els acomiadats amb menys de deu anys de servei no és suficient.

Aquest és el setè informe que el Comitè pels Drets Socials realitza sobre els drets dels treballadors d'Andorra, que es va adherir aquest conveni l'any 2004.

Des d'aleshores, Europa avalua en total 15 disposicions, de les quals la legislació andorrana n'aprova onze. Queda pendent l'anàlisi d'un setzè punt, que la comissió podrà analitzar un cop el Govern li trameti la informació necessària per a fer-ho. És la valoració de la no discriminació entre gèneres en matèria de remuneració.

L'Executiu es va comprometre a seguir realitzant la feina pendent i pertinent per millorar els drets socials i econòmics al país.Per a més informació consulti l'edició en paper.Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT