PUBLICITAT

La Seu d'Urgell

El municipi de la Seu acumula més d’11 milions de deute al 2014

Cada ciutadà hauria d’aportar 940 euros per liquidar el passiu

Per EL PERIÒDIC

Façana principal de l’edifici administratiu de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
Façana principal de l’edifici administratiu de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. | EL PERIÒDIC
Segons ha publicat el portal web ara.cat, el municipi de la Seu d’Urgell ha acumulat un deute de 11.621.770 euros durant el 2014. D’aquesta manera –partint que l’any passat la població urgellenca ascendia a uns 12.366 habitants– sortiria a pagar 940 euros per ciutadà per poder liquidar l’acumulació del deute. 
 
Tot i aquestes xifres, en el portal es destaca que en relació al 2013, el municipi ha aconseguit disminuir 1.406.911 euros del deute, ja que fa dos anys aquest ascendia a 13.028.681 euros. I respecte l’any 2010, se n’han reduït 2.549.230 euros, doncs durant aquell anys el municipi de la Seu va acumular 14.171.000 euros de deute. 
 
En el portal també es publiquen els deutes de tots els altres municipis de Catalunya, d’aquesta manera, destaca que Montferrer i Castellbó presenten un deute zero pels anys 2013 i 2014. I observant municipis propers, es troba que Alàs i Cerc acumulen un deute de 207.904 pel passat any, mentre que al 2013, presentaven un deute de 227.794 euros. A més, tenint en compte que al 2014 els municipis tenien un total de 356 habitants, aquest haurien d’aportar 584 euros cadascun per fe front a l’endeutament.
 
D’altra banda, Arsèguel, que al 2014 comptava amb 81 habitants –segons mostra el portal ara.cat–, presenta per aquell mateix any un deute de 98.630 €euros. Tenint present els ciutadans, aquests haurien d’aportar 1.218 euros cadascun per retirar el deute. I en relació al 2013, el municipi ha reduït 2.988 euros del deute, ja que en aquell any estava en 101.618 euros. 
 
De la mateixa manera, el portal mostra el deute de Puigcerdà durant el 2014, 6.376.943 euros. I davant dels 8.761 habitants que presentava per aquell any, els ciutadans haurien d’aportar 728 euros per cap per liquidar el deute total. A més, el municipi presenta una variació respecte al 2013 de 496.034 euros, ja que durant aquest any, Puigcerdà tenia un deute de 6.872.977 euros, segons publica el portal ara.cat. 
 
Pel que fa al municipi de Sort, aquest ha acumulat durant el passat any un total de 630.079 euros, variant així la xifra en 1.106.921 euros, ja que al 2013, el deute de Sort ascendia als 1.737.000 euros, segons les dades publicades al portal web ara.cat. De la mateixa manera, si es tenen present els 2.237 habitants que presentava el municipi al 2014, cada ciutadà hauria d’aportar 282 euros per suplir el deute total de l’indret. 
 
En tots els municipis esmentats, però, s’ha reduït el deute total que ha acumulat l’indret respecte les dades econòmiques del 2013. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT