PUBLICITAT

Ordino

Noves tecnologies per a joves més preparats

Després d’onze anys com a directora de Segona Ensenyança d’Ordino, Sandra Tudó constata les millores efectuades en favor de la joventut

Per MARISA DA COSTA

Sandra Tudó, directora de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino, ahir.
Sandra Tudó, directora de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino, ahir. | TONY LARA
A més de ser el major privilegi de què hom pot gaudir en la vida, per tots és sabut que ser pare d’un adolescent no és tasca fàcil. Els darrers anys les preocupacions dels progenitors del col·lectiu dels joves han anat concentrant les seves preocupacions en diferents àmbits: si fa uns anys es parlava de drogues, un patir que va anar immediatament seguit per les infermetats de transmissió sexual, la major cabòria dels pares actuals són les addiccions als estris esdevinguts amb l’evolució de la tecnologia. Aquests nous suports, no obstant, no són tan negatius com a priori un podria imaginar. Així ho constata Sandra Tudó, directora d’una de les tres escoles andorranes de Segona Ensenyança, la d’Ordino.
 
El curs 2015-2016 és el tercer any d’implementació del Pla Estratègic per a la Renovació i la Millora del Sistema Educatiu Andorrà (permsea), una iniciativa amb que s’introduïa l’iPad a les aules. Aquesta mesura no va ser vista amb bons ulls per bona part de la població. No obstant, «aquests recursos aporten moltes noves eines didàctiques per a l’alumne», cosa que, «complimentada amb els mètodes tradicionals» suposa una millora evident per als estudiants de l’actualitat. 
 
No obstant, des de les escoles, «cal fer un esforç perquè els alumnes emprin adequadament aquestes eines», tal com va explicar Tudó, «perquè siguin emprades de forma adequada». Des del centre d’Ordino, per exemple, «s’ha vetllat per mostrar als joves que les noves tecnlologies no únicament serveixen per jugar i accedir a les xarxes socials», sinó que són també «un mètode molt pràctic per a aprendre i que poden aportar molt, usat de manera correcta». Els docents han estat una peça clau per portar els seus pupils en aquesta direcció. La qual cosa ha estat més fàcil gràcies al fet que, avui dia, «els joves estan més preparats». Els aclariments de Tudó permeten els pares alleugerir certament la constatada preocupació dels pares per l’atenció constant dels seus fills als mòbils, tauletes i pantalles similars i tan quotidianes.
 
«Avui dia, els nois són molt més autònoms: tenen a l’abast una xarxa que els facilita accés a innombrables fonts d’informació». I, si des dels centres educatius se’ls inculca la necessitat de contrastar allò que llegeixen i de ser crítics a l’hora de llegir allò que qualsevol usuari té capacitat de penjar als webs, les noves tecnologies esdevenen suports inmillorables per a l’adquisició de coneixement. En això es centren els professors de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà, com ara l’escola d’Ordino, segons assegura la seva directora.
 
Sandra Tudó reconeix que, si bé el primer any d’aplicació del permsea va ser dificultós disgregar l’oci de l’ensenyament, un cop passada la novetat de les noves tecnologies dins de l’aula, els alumnes ja han entès que es tracta un recurs per al coneixement que hauran de seguir emprant un cop iniciïn els seus estudis postobligatoris i es dediquin a les branques que hagin triat per a encarar el seu futur professional i laboral. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT