PUBLICITAT

La Seu d'Urgell

Iniciada la fase final de l’estudi del parc vacant d’habitatges de la Seu

L’ajuntament preveu tenir finalitzada en poques setmanes la llista de pisos buits del municipi

Per EL PERIÒDIC

Vista panoràmica d’una de les zones de la Seu d’Urgell amb edificis i habitatges de recent construcció.
Vista panoràmica d’una de les zones de la Seu d’Urgell amb edificis i habitatges de recent construcció. | TONY LARA
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell va iniciar fa uns mesos l’estudi sobre el parc vacant d’habitatge, un projecte que ara arriba a la seva fase final. I és que la propera setmana s’inicia el procés del treball de camp mitjançant el qual es visitaran totes les vivendes que, a priori, consten com a desocupades al municipi. D’aquestes, n’hi ha que són propietat d’entitats bancàries o empreses promotores i d’altres de titularitat privada, segons ha informat l’ajuntament urgellenc.
 
A més, la visita a les vivendes que consten com a buides la faran persones degudament acreditades per part de l’ajuntament amb l’objectiu de confirmar que en aquella adreça efectivament no hi viu ningú. Les visites es faran en horaris diferents per cobrir les diverses franges en què es pugui localitzar les persones al seu domicili. En el cas que no s’hi trobi ningú s’hi deixarà una comunicació per deixar constància de la visita.
 
Aquesta darrera fase ajudarà a verificar la xifra final del nombre de vivendes deshabitades que hi ha a la Seu. Així doncs, l’objectiu de l’Ajuntament és esbrinar quines d’aquestes poden destinar-se a habitatge social, mitjançant la possible obtenció de les que són propietat d’entitats financeres, i afrontar així la problemàtica residencial que sofreixen persones i famílies de la ciutat.
 
Per la seva part, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Anna Vives, ha manifestat que la culminació de l’estudi «ens donarà la foto final de l’estat de l’habitatge a la ciutat i ens orientarà a estudiar quines són les accions que hem d’emprendre per aconseguir lloguers socials i assequibles».
 
Borsa Jove d’Habitatge / Paral·lelament, l’estudi contempla un altre objectiu centrat en la dotació d’informació a la població, que disposi de vivendes buides, sobre la Borsa Jove d’Habitatge així com de la Xarxa de mediació al lloguer social. D’aquesta manera, la Borsa Jove d’Habitatge és un servei que treballa per afavorir l’emancipació de joves d’entre 18 i 35 anys. 
 
Els propietaris poden oferir el seu habitatge a la Borsa, fet que els facilita una assegurança multi risc (danys per aigua, foc, etc.) i una de defensa jurídica per casos d’impagament. Tota la informació referent a aquest servei es pot obtenir concertant una cita amb el Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de la Seu a través del telèfon 973350010.
 
Pel que fa a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, és un sistema de mediació en el mercat immobiliari que vol augmentar l’oferta de lloguer a preus moderats i, al mateix temps, mobilitzar el parc de pisos desocupats. Per a més informació, es pot concertar també una cita amb el mateix Servei d’Habitatge. Tanmateix, i segons ha volgut recordar l’ajuntament, ambdós serveis estan encarats a donar certes facilitats als propietaris a l’hora de posar a lloguer els seus habitatges. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT