PUBLICITAT

Andorra La Vella

L’Andorra Shopping Festival creix amb un 8,6% més de visitants

Camp insisteix en demanar més implicació per part dels restaurants i els comerços de la zona

Per ESTEFANIA GRACIA

Visitants durant l’edició d’Andorra Shopping Festival.
Visitants durant l’edició d’Andorra Shopping Festival. | TONY LARA
Les tres setmanes de l’Andorra Shopping Festival 2015 han aplegat un total de 482.531 visitants, un 8,6% més que en l’any 2014. D’aquestes entrades, 233.356 han provingut d’Espanya, mentre que la resta (249.175) han vingut de França. 
Així mateix, del total de visitants, 124.756 han estat turistes, una dada que mostra un creixement del 10,6% respecte el 2014. Pel que fa als excursionistes, durant aquesta edició del festival, se n’han registrat 357.775, un 8,0% que en el 2014. 
 
Vers aquest creixement, el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va destacar ahir durant la presentació del balanç de l’Andorra Shopping Festival 2015 que les dades de visitants es valoren «molt positivament, dins d’una línia d’un any que ha anat molt bé i sobretot durant el mes d’octubre, que es quan es van concretar més els esforços de l’Andorra Shoppin Festival».  Tanmateix, Camp va remarcar que pel que fa als turistes «anem bé, però amb els excursionistes ens costa una mica més mantenir-ne el nombre al llarg de l’any, perquè normalment van baixant». 
 
Pel que fa a l‘ocupació hotelera,  durant el passat mes d’octubre també ha augmentat en un 23% respecte a l’any anterior, mentre que la de novembre ha disminuït un 8%. Tot i això, comptant tota la tardor, l’ocupació hotelera ha augmentat un 7,8%.
 
Més implicació/ El ministre va puntualitzar novament que cal més implicació per part dels restaurants i comerços de la zona de l’Andorra Shopping Festival, ja que per exemple, a l’Andorra a Taula només hi van participar 30 establiments, m’entre que durant el 2014 en van ser 41. Tot i que el nombre de menús servits pels restaurants «ha estat el més alt de les cinc darreres edicions de tardor», va assegurar Camp. 
 
Així mateix, el ministre va fer referència a la poca participació en la decoració dels aparadors, «tot i saber que els qui sí han participat presenten uns bons resultats de clients». «És un clàssic, jo crec que quan veus les dades i veus que els qui s’impliquen tenen un bon progrés del negoci s’hauria d’implementar la participació». 
 
Canvi d’imatge / El ministre de Turisme i Comerç va destacar que la imatge comunicativa de l’Andorra Shopping Festival està una mica «desgastada», per aquest motiu, «s’està estudiant la possibilitat de canviar-la». «Però el 2016 és un any complicat a nivell pressupostari perquè tenim molts esdeveniments al país de primer nivell mundial, això impacta molt al pressupost d’Andorra Turisme i hem hagut de baixar el pressupost de la comunicació per poder donar suport a aquests esdeveniments de gran envergadura». Per tant, «farem un canvi en la imatge de però amb un cost molt reduït, ja que no tenim prou pressupost per fer un gran canvi». 
 
Durant la campanya d’aquesta darrera edició s’ha comptat amb un pressupost total d’uns 646.000 euros, una xifra similar amb la que es treballarà durant l’Andorra Shopping Festival 2016, i és que Camp va afirmar que per dur a terme la propera campanya de comunicació «també ens mourem en uns 600.000 euros».
 
Un octubre molt positiu / Per motius de calendari, es va decidir canviar l’Andorra Shopping Festival de dates durant el passat any concentrant-lo sobretot a l’octubre. Un fet que ha sortit reflectit en el balanç del festival, ja que Camp va puntualitzar que les dades d’octubre han pogut compensar la gran caiguda de visitants durant el novembre i al final la dada total ha estat positiva. 
 
Pla estratègic comercial / Vers el nou pla estratègic que Turisme pretén impulsar durant aquest any, Camp va destacar que encara «estem en la fase de diagnòstic, estem treballant amb les empreses i s’està fent la part d’entrevistes, per ara ja se n’han realitzat unes 100». 
 
A més, «a mitjans de febrer, farem una reunió de treball amb el sector per explicar una mica com ha estat aquest diagnòstic i per demanar que es proposin línies d’actuació i estratègies per millorar el mercat». Un cop recopilada aquesta informació, i amb l’experiència dels consultors contractats, «farem el projecte pels propers anys, però l’objectiu és tenir-lo tancat i poder-lo posar en marxa a finals de maig o principis d’abril». 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT