PUBLICITAT

El consum d’aigua a la Seu es controlarà a través de telelectura

La mesura comportarà la substitució del comptadors actuals de lectura manual

Un comptador dels anomenats intel·ligents.
Un comptador dels anomenats intel·ligents.
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell implantarà el sistema de telelectura als comptadors de l’aigua de tot el municipi. Aquesta mesura comportarà la substitució dels aparells actuals, que són de lectura manual, per uns de nous que porten incorporat un xip. El consum es controlarà des de l’edifici de l’Ajuntament de la Seu gràcies a dues antenes: una, situada a la torre de telecomunicacions del Pla de les Forques, i l’altra, ubicada a la Torre del Rellotge. Per la seva part, els nous comptadors estaran equipats d’un emissor de dades via ràdio.
El tinent d’alcalde d’Urbanisme, Jesús Fierro, ha explicat que amb aquesta acció «es vol donar un servei millor i ampliar les prestacions a l’usuari», com pot ser la visualització del seu històric de consums. En cas d’avaria, la substitució del comptador anirà integrament a càrrec de l’Ajuntament, «entre d’altres qüestions que es puguin donar», segons ha informat el consistori urgellenc.
Amb la implantació de la nova tecnologia s’obtindrà informació del consum d’aigua segons la freqüència horària, de manera que cada dia es realitzaran 24 lectures. Això permetrà dur a terme la facturació amb dades reals en el període que es desitgi (mensual, bimensual, trimestral, etc).

Avantatges / El sistema també permetrà detectar sobreconsums i fuites a la instal·lació, entre d’altres anomalies. A més, es podrà comprovar a l’instant qualsevol reclamació derivada d’un augment del consum, a través de l’històric de cada comptador d’aigua. L’ajuntament rebrà alarmes diàries indicant possibles incidències. Els avisos es podran configurar perquè també es facin arribar als abonats.
Cal recordar que l’Ajuntament de la Seu va iniciar el mes de maig de 2014 una prova pilot amb 400 comptadors, abans d’implantar aquest sistema de telelectura. El resultat inicial ha estat «del tot satisfactori».
Els nous comptadors ja no seran propietat del consumidor, com fins ara, sinó que passaran a ser de lloguer. Per aquest motiu, l’Ajuntament abonarà part del cost dels comptadors analògics de propietat que tinguin menys de deu anys.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT