PUBLICITAT

ESCALDES-ENGORDANY

Interior prepara la llei que suspèn drets en estat d’emergència

La norma, que emana de la Constitució, és per a casos excepcionals

Per EL PERIÒDIC

Una sessió al Consell General.
Una sessió al Consell General. | MARICEL BLANCH
El Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior treballa en el redactat d’un Projecte de llei qualificada dels estats d’alarma i d’emergència, una norma que tindrà com a finalitat definir les actuacions a realitzar davant situacions de catàstrofes naturals (pel que fa a l’estat d’alarma) i d’interrupció del normal funcionament de la democràcia (pel que fa a l’estat d’emergència). El text emana de l’article 42 de la Constitució, que possibilita el Govern dur a terme accions com limitar la llibertat de circulació per l’interior del país, actuar sobre la propietat privada o limitar la llibertat d’expressió, de comunicació i d’informació, informa l’ANA.

L’article 42 forma part del capítol setè, dedicat a les garanties dels drets i llibertats. L’articulat diu el següent: «1) Una Llei Qualificada regularà els estats d’alarma i d’emergència. El primer podrà ser declarat pel Govern en casos de catàstrofes naturals, per un termini de 15 dies i amb notificació al Consell General. El segon també serà declarat pel Govern per un termini de 30 dies en els supòsits d’interrupció del funcionament normal de la convivència democràtica i requerirà l’autorització prèvia del Consell General. Tota pròrroga d’aquests estats requereix necessàriament l’aprovació del Consell General. 2) Durant l’estat d’alarma es pot limitar l’exercici dels drets reconeguts en els articles 21 i 27. Durant l’estat d’emergència poden ésser suspesos els drets recollits en els articles 9.2, 12, 15, 16, 19 i 21. L’aplicació d’aquesta suspensió als drets continguts en els articles 9.2 i 15 s’ha de dur a terme sempre sota control judicial i sense perjudici del procediment de protecció establert a l’article 9.3».

L’estat d’alarma pot deixar sense efecte l’article 21, que estableix la lliure circulació pel territori, i d’entrada i sortida del país, i el lliure establiment de la residència, i el 27, que reconeix el dret a la propietat privada i a l’herència.

Drets suspesos / L’estat d’emergència pot afectar més articles constitucionals: l’article 9.2, que estableix el termini màxim de detenció governativa en 48 hores, i l’article 15, que garanteix la inviolabilitat del domicili i el secret de les comunicacions. Amb tot, la Constitució diu que si se suspenen els articles 9.2 i 15 no es pot ignorar el que diu l’article 9.3, que reconeix els drets de les persones detingudes i l’accés a la justícia.

En estat d’emergència també poden ser suspesos els articles següents: el 12, que prohibeix la censura i el control ideològic, i reconeix les llibertats d’expressió, de comunicació i d’informació; el 16, que autoritza el dret de reunió i de manifestació, i el 19, que estableix que els treballadors i els empresaris tenen dret a la defensa dels seus interessos econòmics i socials.

L’avantprojecte de llei s’està redactant en paral·lel al Projecte de llei de protecció civil. De fet, la voluntat és tramitar-les a la Sindicatura de manera conjunta.

Comenta aquest article

PUBLICITAT