PUBLICITAT

Sant Julià de Lòria

Detectats 200 infants d’entre 0 i 10 anys en situació de perill

El 60% dels casos detectats presenten una negligència sanitària, escolar o econòmica

Per ESTEFANIA GRACIA

L’autora de l’estudi i la presidenta de la Fundació Julià Reig, ahir.
L’autora de l’estudi i la presidenta de la Fundació Julià Reig, ahir. | ANA / M. F.
La psicòloga Magda Mata ha elaborat un estudi, conjuntament amb la Fundació Julià Reig i el Centre de Recerca Sociològica d’Andorra, que recull els infants del Principat que es troben en perill. En total, es mostra que 200 nens i nenes d’entre 0 i 10 anys (un 2,4% de la població total d’aquesta franja d’edat) es troben en situació de risc o maltractament físic o psicològic. Malgrat que l’estudi va ser presentat ahir, les xifres que el composen són del 2014.
 
L’estudi detalla que un gran nombre dels infants comentats són nens (119), i que la franja més destacada és entre 4 i 10 anys, ja que 159 criatures d’aquesta edat estan en perill. 
 
La negligència, el més freqüent / Mata va especificar que els casos de negligència «són molt majoritaris i representen un 60% dels casos de perill tractats». S’entén com a negligència quan el menor «deixa de rebre les atencions necessàries per al seu desenvolupament correcte», ja sigui a nivell de salut, educatiu o econòmic. 
 
Serveis de detecció / El major nombre d’infants en perill han estat atesos pel Servei d’Urgències (un 44%), seguit de l’EEPI (Equip Especialitzat de Protecció a la Infància) amb un 29% i del servei de Policia, que representa un 6%. Entre aquests darrers hi ha dos casos d’abusos sexuals i un cas d’abusos sexuals familiars. A més, un dels infants ha estat interpel·lat per conductes delictives, mentre que la resta s’han detectat com a víctimes. 
 
En relació als menors qualificats en perill a través de la seva atenció a urgències, l’estudi detalla que del total de visites que es van fer al 2014 –que en van ser 1.273 (sense comptar les atencions per malaltia)– la majoria van ser per accidents escolars o extraescolars (un 60,5%). El segon motiu van ser els accidents casuals (34%), seguits en menor proporció pels accidents esportius, de trànsit o domèstics. Set de les visites van ser per una agressió. 
 
Pel que fa als infants registrats des de l’EEPI, Mata va destacar que ja s’han establert mesures de protecció en acolliment familiar, ja que 11 menors es van traslladar amb un familiar proper i dos van ser acollits per una família aliena. 
 
Altres atencions / A banda de les derivacions pels serveis descrits anteriorment, en l’estudi també s’especifica que el Servei de Salut Mental del Principat ha realitzat durant el 2015 un total de 825 visites a infants d’1 a 10 anys. 
 
Tanmateix, el Ministeri d’Educació ha detectat 31 alumnes d’entre 5 i 10 anys en situació d’absentisme escolar o en risc/perill. 
 
Situació de perill / Per a que un infant es trobi en situació de perill ha de complir, com a mínim, un dels supòsits següents: figurar en el registre de dades del Servei de Policia (ja sigui com a víctima o com a agressor), ser atès per l’EEPI, figurar en el registre de dades del Servei d’Urgències per uns motius de consulta concrets (agressió, més d’un accident casual durant l’any o més de dos accidents escolars o extraescolars durant l’any), figurar en el registre del Ministeri d’Educació (per absentisme o com a infant en risc) o figurar en el registre de l’Equip d’Atenció Integral a la Dona (EAID). 

Manca de dades / Mata va detallar que a l’hora de realitzar l’estudi s’han trobat amb una gran «dificultat» a l’hora d’obtenir les dades i la «mancança» de dades unificades. En aquest sentit, «proposem la creació d’una base de xifres unificada i codificada per permetre als diferents agents que intervenen en un cas disposar de la mateixa informació». 
 
Recomanacions / Amb tot, els creadors de l’estudi recomanen ampliar el Servei de Protecció Maternoinfantil amb l’objectiu de «fer un seguiment des de l’embaràs fins als 6 anys de l’infant». A més, destaquen la «importància» del Servei de Salut Escolar «en la detecció i prevencio». 
 
Tanmateix, «ens semblaria interessant millorar i dotar de més recursos la Unitat de Desenvolupament Infantil per tal que els professionals treballin en equip en un mateix espai». A més també volen firmar convenis internacionals: «Recomanem la signatura i ratificació del Conveni europeu sobre l’exercici dels drets dels infants en els procediments judicials que els afecten». 

Comenta aquest article

PUBLICITAT