PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

Gairebé 21.000 euros en multes de radar sense pagar

En total, hi ha gairebé mig miler de conductors infractors

Per El Periòdic

Un dels radar situats a la CG-2 direcció Escaldes.
Un dels radar situats a la CG-2 direcció Escaldes. | Tony Lara
El Departament de Policia va publicar ahir un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) notificant a poc menys de 500 conductors que van estar sancionats per excés de velocitat mitjançant els radars instal·lats a la xarxa viària des de  l’agost del 2016 fins al gener d’enguany. Les sancions, que oscil·len entre els 24 i els 120 euros, ascendeixen a un total de gairebé 21.000 euros, una xifra gens menyspreable en tractar-se de tan sols cinc mesos. El llistat es va fer públic davant la impossibilitat de procedir a notificar-los la infracció personalment, ja que la Policia no disposa d’una adreça actual de les persones concernides, les quals no han recollit la notificació enviada per carta certificada amb acusament de recepció a les oficines de correus. 
 
Mig miler d’infractors / En total, es tracta de 487 conductors que van cometre infraccions per excés de velocitat entre l’estiu de 2016 i aquest mes. Juntament amb l’import, es fa públic el número de la sanció, el nom del titular del vehicle, la matrícula i la data en que es va cometre.
 
Les persones que apareixen a la llista disposen d’un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació al BOPA per presentar les al·legacions que estimin pertinents. Si no fan ús d’aquest mitjà de defensa, es considerarà resolt l’expedient, notificada la sanció i ferm l’import. Així, transcorregut el termini de 10 dies hàbils esmentat, aquestes persones disposen de 13 dies hàbils per fer efectiu l’import davant del Departament de Policia. Passat aquest termini sense que s’hagi fet efectiu l’import de la sanció, es procedirà per via executiva mitjançant tramesa de l’expedient a la Batllia.
 
D’aquesta manera, es perpetua una tendència que continua en la mateixa línia des de fa molt de temps i que comença a enquistar-se com un problema endèmic del país. A més, la saturació dels òrgans judicials tampoc contribueix a l’eficaç resolució d’aquesta problemàtica, que es tradueix en la reducció d’uns ingressos que haurien de formar part de l’herari públic.
 
Recordem que durant el primer semestre de 2016 (sis mesos) es va superar el nombre total de multes interposades per excés de velocitat que en tot el 2015. A més, l’estiu passat la Policia ja va reclamar a través del BOPA la quantitat de 13.000 euros en infaccions per excedir el límit de velocitat durant els mesos de juny, juliol i agost.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT