PUBLICITAT

Sant Julià de Lòria

Quin impacte pot causar el projecte de ràfting?

L’estudi preveu que el territori patirà una afectació lleu / El sòl es podrà veure malmès si hi ha una fuita d’hidrocarburs

Per ESTEFANIA GRACIA

Zona de sortida de l’activitat de ràfting a Sant Julià.
Zona de sortida de l’activitat de ràfting a Sant Julià. | TONY LARA
Les obres d’adequació del riu Valira a l’alçada de Sant Julià per encabir-hi l’activitat de ràfting causaran algun que altre impacte sobre el territori i el paisatge lauredià. I és que els treballs suposaran una ocupació de caràcter permanent de terrenys naturals corresponent a la llera del riu i a la zona de les noves instal·lacions. També hi haurà una ocupació temporal de territori per situar les zones d’acopi de material, estacionament de maquinària i instal·lacions d’obra en cas que la constructora habiliti algun terreny. 
 
Aquests detalls es contemplen en l’estudi que el comú ha presentat per tirar endavant el projecte d’aigües braves. Tot i això, les obres –a nivell paisatgístic– seran poc visibles. Ja que es trobaran enclotades dins la pròpia llera del riu. Pràcticament seran únicament visibles des del passeig peatonal del propi riu, de l’avinguda Francesc Cairat (que discorre paral·lela al riu Valira) i des del marge de la carretera general número 1, en aquells trams on passi pel marge del riu i des de les edificacions situades també al marge del riu. 
 
Per tot, l’impacte i la fragilitat del paisatge durant els treballs d’adequació es preveu de «baixa a mitjana» al tractar-se d’una xona molt «antropitzada», especialment el marge esquerre i part del marge dret que es troben urbanitzats. 
Altres impactes 
 
Les actuacions d’adequació es concentraran sobre la pròpia llera del riu, de forma que no afectaran pràcticament terrenys amb sòls desenvolupats. 
Tot i això, durant la fase d’obres es pot produir una contaminació del sòl per pèrdues d’hidrocarburs o altres líquids contaminants per part de la maquinària o pels lixiviats del formigó en els accessos que passin per zones amb camps de conreu, com poden ser els camps de la Borda Sabater. Per reduir aquest risc al mínim, s’han de seguir –i se seguiran– les recomanacions de l’AIA.
 
Pel que fa a la geologia, la zona on es construirà l’activitat no presenta punts d’interès geològic, jaciments fossilífers o existències d’estructures geològiques d’interès, pel qual, l’impacte es pot considerar nul. 
 
I en relació a la fauna i flora, en l’estudi es detalla que a nivell de la zona de sortida de l’activitat no hi haurà pràcticament afectació de la vegetació al tractar-se d’un aparcament i de la modificació de la bancada del col·lector. Mentre que en la zona d’arribada hi ha una escullera seca i hi ha una franja de vegetació arbòria i arbustiva al marge del riu que no és gaire densa, la qual es podria veure afectada en una amplada de 15 metres per tal de crear la rampa per extreure les embarcacions de l’aigua.  
 
La vegetació afectada correspondrà a esbarzers i a alguns arbres, que seran principalment xops. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT