PUBLICITAT

Andorra la Vella

Els usuaris del SAD pagaran un màxim de 9 euros l’hora

El Govern triplicarà la inversió per millorar el servei fins arribar als 1,8 milions d’euros de despesa

Per Marc Solanes

Xavier Espot, ministre d’Afers Socials, i Ester Fenoll, secretària d’Estat del miniteri, ahir durant la roda de premsa.
Xavier Espot, ministre d’Afers Socials, i Ester Fenoll, secretària d’Estat del miniteri, ahir durant la roda de premsa. | sfga / javiladot
Els usuaris del Servei d’Atenció Domicicilària (SAD) pagaran un màxim de 9 euros per cada hora de servei, el que suposa una rebaixa d’un euro respecte la mitjana del cost que tenia el servei fins ara. Així doncs, l’Administració continuarà subvencionant una part del servei a través del copagament de quatre euros (ja que està fixat en un cost real de 13 euros l’hora), estandaritzant un preu que, fins ara, variava segons la parròquia on es prestava.  Les persones amb ingressos reduïts que no superin el LECS (Llindar Econòmic de les Cohesió Social), però, quedaran exhonerades d’abonar la quota estipulada (així com també aquelles el nucli familiar de les quals no ingressi un import superior al 70% del LECS).
 
Aquest és l’anunci que Xavier Espot, ministre d’Afers Socials, va fer ahir a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en el marc del traspàs de la gestió del SAD al Govern –ja que fins ara estava gestionat pels comuns i el SAAS– establert a la Llei de serveis socials i sociosanitaris de l’any 2014, un procés que culminarà el proper mes de maig, quan està previst que es faci el traspàs definitiu dels serveis. 
 
Més cobertura / Entre els principals objectius fixats en aquesta nova gestió del SAD, el ministre Espot va destacar que s’hi troba l’augment de la cobertura, la millora en la intensitat de la prestació del servei, el foment de l’equitat tant en l’accés com en la provisió del servei i l’ampliació de l’horari d’atenció. Per dur-ho a terme, Espot va detallar que dels aproximadament 600.000 euros de despesa que implica el SAD actualment s’haurà de passar a 1,8 milions, el que suposa triplicar-ne la inversió. 
 
Més personal / La contractació de més personal –una de les partides que farà incrementar més la despesa final– anirà destinada tant a augmentar la mitjana d’hores d’atenció diària per cada usuari (passar de l’1,06 hores actuals a 1,5) com a ampliar el nombre total de persones ateses. Actualment, aquest servei compta amb un total de 33 professionals repartits per les diverses parròquies, que no veurien alterades les seves condicions contractuals i salarials amb el nou canvi de gestió, segons va manifestar el ministre. Tots els objectius previstos s’implementaran seguint la metodologia del Model d’Atenció Centrat en la Persona, destinat a potenciar al màxim l’autonomia personal, donar suport a les activitats de la vida diària, millorar la qualitat de vida, homogeneïtzar el servei a tot el territori, establir un únic servei i racionalitzar-ne la despesa.
 
Actualment, el nombre total de persones potencialment beneficiàries del SAD és de 10.700 (que és la xifra de majors de 65 anys), de les quals gairebé la meitat són majors de 75 anys. De totes aquestes persones, només 204 són usuàries d’aquest servei, el que significa un 1,9% de cobertura mitjana. Així doncs, un dels reptes és ampliar aquesta cobertura fins al 3,5%, que és el mínim establert a nivell europeu, el que suposaria atendre un total de 377 persones (Espanya té una cobertura mitjana del 4,6%, mentre que a França és del 7%). 
 
Ampliació del servei / En aquest moment, els treballadors del SAD només presten un servei diürn de dilluns a divendres, amb un màxim de cinc hores de servei per usuari (ja que es considera que si se supera aquesta xifra, la persona ha d’ingressar a un centre residencial). Entre els objectius del Govern figura l’ampliació de la prestació del servei a les nits i durant el cap de setmana. Aquesta ampliació, però, es farà a través d’empreses externes, seguint el procediment de licitació per concurs públic estipulat.
 
Andorra té una percentatge d’envelliment del 14%, una xifra inferior a la dels països veïns (ja que tant a Espanya com a França supera el 18%).

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT