PUBLICITAT

La Seu d'Urgell

Territori creu que el model agrari de l’Alt Pirineu s’ha de renovar

La conselleria proposa enfocar la producció cap a l’alimentació humana

Per EL PERIÒDIC

| Ignasi Cervera
El canvi climàtic «afectarà significativament» l’agricultura de l’Alt Pirineu i Aran, segons el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, que s’ha elaborat en el marc del projecte Life MEDACC, amb la col·laboració de l’empresa l’Espigall. L’estudi augura que hi haurà una penetració del clima mediterrani sec cap a les valls més interiors de Catalunya entre el 2030 i el 2050, «el rigor dels hiverns serà menor i els dies de gelada es reduiran dràsticament». Una situació que els autors creuen que presenta «riscos però també oportunitats», tal com informa Ràdio Seu.

El document afirma que «si es disposés d’aigua il·limitada a totes les parcel·les agrícoles, les previsions climàtiques per al 2030-50 permetrien incrementar la producció, sobretot a les comarques més frescals», en referència al Pirineu, però hi afegeix que «aquesta situació es considera improbable ja que l’aigua no és il·limitada, i, amb la configuració actual dels regadius, l’impacte del canvi climàtic modificarà la distribució dels cultius».

Actualment els ingressos bruts del sector agrícola a l’Alt Pirineu i Aran s’estimen en 84,3 milions d’euros. En l’escenari 2030-50 hi haurà, segons el Departament de Territori de la Generalitat, «una reducció estimada d’ingressos del 8,9%». Evitar aquest impacte negatiu, agreguen, «ha de ser el motor que impulsi un canvi que haurà de ser especialment important a les grans zones de l’àmbit on no hi podrà arribar o no està previst que hi arribi el regadiu». Segons la conselleria, això passa per «la diversificació real de cultius als secans, on el marge de maniobra serà molt més petit que a les zones de regadiu». En aquests espais, els cultius de tipologia mediterrània –com ara la vinya, l’olivera, i els cereals– i alguns fruiters de poques demandes hídriques «seran els més afavorits». Per contra, alguns cultius tradicionals del secà pirinenc, com ara la patata, «patiran una forta regressió», o d’altres de nova implantació, com ara la pomera o la perera, «hauran de fer-se un lloc als espais de regadiu i competir amb farratges, horta o d’altres productes que poden tenir un major valor afegit».

Segons Territori, el canvi climàtic «pot ser el desllorigador per iniciar una modificació a fons de l’economia agrària de l’Alt Pirineu i Aran», que consideren que s’hauria de basar en «l’increment de la pastura extensiva als prats alpins i a les zones no agrícoles de les valls com a garantia per alliberar pressió sobre el sòl agrícola i revertir la tendència al creixement del bosc i a la pèrdua de biodiversitat associada».   

L’estudi conclou que l’agricultura pirinenca s’ha d’enfocar cap a «l’alimentació humana; i incentivar la pastura extensiva com a garantia que permeti alliberar sòl agrícola a les valls per a la producció d’aliments per al consum humà, mantenint i millorant el paisatge i els ecosistemes que depenen del pasturatge, alhora que contenen l’aforestació». 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT