PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

El Consell d’Europa aprova la democràcia local andorrana

L’organisme remarca que el país ha de reconèixer legislativament l’estatus de capital i fer les aportacions pertinents

Per E. GRACIA / J. R. BAIGES

Reunió entre la delegació del Consell d’Europa i les autoritats governamentals.
Reunió entre la delegació del Consell d’Europa i les autoritats governamentals. | SFGA
Després que una delegació del Congrés dels Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa visités fa cinc mesos el Principat, l’organisme europeu ha elaborat un informe sobre la democràcia local andorrana. Per ara, es tracta només d’un esborrany, però es preveu que pugui ser aprovat al llarg del proper mes de març. 
 
En dit informe s’analitzen les diferents administracions del Principat i es fa una valoració de global de la seva democràcia. En les conclusions, el document, al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, especifica que tenint present «les especificitats del país, el nivell de democràcia local és globalment satisfactori». Així com que els requeriments de la Carta Europea d’Autonomia Local (signada per Andorra l’any 2011) «han estat generalment complerts». 
 
Tal i com va avançar aquest rotatiu durant l’edició de dimarts passat, l’únic punt que el Consell d’Europa demana de «resoldre» és «l’estatus especial de la capital». En aquest sentit, l’organisme diu que la capitalitat d’Andorra la Vella «no està reconeguda en la legislació, tot i la disposició constitucional». A més, assegura que no es tenen en compte els «serveis nacionals» que ofereix la parròquia a l’hora de distribuir les transferències de l’Estat.
 
Aquesta denotació ajuda –i bastant– a la reivindicació històrica de la cònsol major, Conxita Marsol, que des de l’inici del seu mandat ha demanat obertament al Govern que tingui en consideració la capitalitat de la seva parròquia i que –en conseqüència– en faci les retribucions pertinents. Per ara, però, sembla que el nou model de competències i transferències que s’està elaborant  (i que es preveu aprovar a principis del proper mes) no té massa en compte aquest estatus de capital, ja que en cap apartat es contempla una dotació major per a Andorra la Vella per ser capital i per oferir els serveis propis d’aquesta denominació. 
 
Recomanacions / A banda del punt a solucionar, el Consell d’Europa recomana dos aspectes a millorar. El primer, que Andorra ratifiqui els paràgrafs dos i cinc de l’Article 9 de la Carta Europea, que fan referència als recursos financers de les autoritats locals. 
 
En aquest sentit, el paràgraf dos especifica que els recursos financers «seran proporcionals a les responsabilitats previstes en la Constitució i la llei». Mentre que el paràgraf cinc parla del fet que la «protecció de les autoritats locals econòmicament més febles exigeix la instauració de procediments d’igualtat financera o mesures equivalents destinades a corregir els efectes de la distribució desigual de les possibles fonts de finançament i de la càrrega financera que han de suportar». I «tals procediments o mesures no disminuiran la discrecionalitat que les autoritats locals poden exercir en la seva esfera de responsabilitat».
 
De fet, el Consell d’Europa assegura que aquests punts podrien ser ratificar amb facilitat, degut sobretot a la nova legislació de les competències i les transferències comunals, ja que tracta part d’aquests aspectes. Per tant, l’organisme recomana ratificar els paràgrafs un cop s’hagin aprovat les lleis. 
 
Protocol Addicional / La segona recomanació que fa el Consell d’Europa és que el Principat signi el Protocol Addicional de la Carta Europea. Al respecte, l’organisme detalla que la «principal preocupació» que es va mostrar des d’Andorra (en relació a l’aprovació del protocol) està relacionada sobretot amb la «interpretació del paràgraf 1 de l’Article 1, que presumptament preveu un dret electoral individual per als residents no nacionals». 
 
El Consell també remarca que aquest fet és «totalment comprensible, tenint en compte que gairebé la meitat de la població no és nacional i que el país vol protegir la seva identitat, tradició i especificitats». 
 
Tot i això, l’organisme europeu puntualitza que si es para atenció als paràgrafs 4.1 i 4.2 de l’Article 1 del protocol, es comprova que no es preveu «un dret electoral individual dels no nacionals» i que no s’oposa en cap cas «a la concessió de drets electorals a altres persones, com els nacionals que no resideixen a l’autoritat local o els no nacionals». Per tot, el Consell anima a Andorra a signar el protocol. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT