PUBLICITAT

Andorra La Vella

Els metges referents rebran un plus per cada pacient que els esculli

El Ministeri de Salut serà l’encarregat de decidir quina serà la retribució econòmica

Per ESTEFANIA GRACIA

El president del Consell d’Administració de la CASS i el president del COMA signen el conveni, ahir.
El president del Consell d’Administració de la CASS i el president del COMA signen el conveni, ahir. | EMILIO PRENAS
Els metges referents del sistema sanitari andorrà rebran una retribució variable anual en funció dels pacients que els escullin. Segons es detalla en el conveni signat ahir entre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra (COMA), els professionals podran obtenir aquest plus econòmic «sempre que compleixin els objectius assistencials fixats per la CASS», que entre d’altres aspectes, estableix que el metge referent d’atenció primària ha de «prestar els seus serveis» durant com a mínim tres dies a la setmana i, si s’escau, realitzar visites a domicili.  
 
Tot i això, l’encarregat de fixar la quantitat exacta de retribució que rebran dits professionals serà el Ministeri de Salut. I és que segons va destacar el president del Consell d’Administració de la CASS, Jean-Michel Rascagneres, «nosaltres hem obert la porta a aquesta
possibilitat, que creiem justa, ja que [els metges referents] tindran una càrrega addicional, però qui haurà de decidir la xifra serà el Govern». 
 
Tanmateix, en el conveni es detalla que el metge referent té l’obligació d’«impulsar i actuar positivament en el desplegament de campanyes i programes de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia», i segons la seva implicació, els professionals també rebran una retribució econòmica. 
 
Finalment, l’acord especifica que  per «garantir l’abordatge integral tant des de la vessant de la prevenció primària o secundària, com del seguiment i tractament adequats de la patologia crònica de màxima prevalença i la seva afectació als col·lectius d’especial fragilitat, s’establiran sistemes de identificació d’aquests malalts, protocols d’actuació pel seu maneig clínic i una retribució complementària» per als metges referents «en funció del grau de compliment dels protocols i els seus resultats en termes de millora de la salut dels pacients». 
 
Procés d’elecció / El pacient serà l’encarregat d’escollir qui vol que sigui el seu metge referent, i no a l’inrevés. El ciutadà podrà fer aquesta tria fent la demanda directament al metge d’atenció primària preferent o per via electrònica. 
 
En el document també es puntualitza que el metge podrà «refusar» atendre com a referent a qualsevol pacient, «explicant la causa». Tot i que «en determinades circumstàncies el metge podrà manifestar la seva negativa a explicar-la».
 
Prioritzar l’assistència al país / D’altra banda, el conveni especifica que els metges, tant d’atenció primària com especialistes, hauran de «prioritzar l’assistència sanitària a Andorra sempre i quan es garanteixi l’existència d’oferta específica, l’accessibilitat i la qualitat del servei». 
 
A més, remarca que (un cop estigui vigent) els professionals hauran de trametre totes les informacions relacionades amb els seus pacients a la història clínica compartida per afavorir la «coordinació» i «sinergia» entre tots els metges referents i els especialistes. 
 
Especialistes / Malgrat que Rascagneres va detallar que es farà un conveni a part per a cada especialitat, l’acord signat ahir ja preveu alguns drets i deures d’aquests professionals, com que el metge especialista podrà fer el seguiment d’un pacient sense necessitat de ser reenviat pel metge referent o que –tan bon punt com es desplegui reglamentàriament l’accés directe a una especialitat sense prescripció prèvia per part del metge referent– els pacients podran anar directament als especialistes en tocoginecologia, oftalmòlegs i estomatòlegs, entre d’altres. 
 
Formació / Tanmateix, l’acord entre el CASS i el COMA fixa que el Ministeri de Salut haurà de posar uns criteris per «homologar la formació continuada adquirida pels professionals de la salut, alhora que establirà els requisits mínims de formació exigibles». En aquest sentit, la CASS podrà demanar al ministeri o al COMA informació sobre el compliment d’aquestes formacions. 
 
El conveni està obert a possibles modificacions i serà vigent fins el 31 de gener de 2019. Tot i que quedarà tàcticament prorrogat per períodes d’un any si cap de les dues parts signants no manifesta el contrari amb una antelació de tres mesos. 

Sota la supervisió de la Comissió de Seguiment  / Per procurar que es compleixin tots els aspectes detallats en l’acord signat entre Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra (COMA), s’ha instituït una Comissió de Seguiment del Conveni que té l’objectiu (entre d’altres) d’avaluar «periòdicament la informació generada per l’activitat mèdica en general i estudiar, si s’escau, els mitjans susceptibles de millorar el funcionament de les prestacions de reembossament i econòmiques de la branca general». 
 
Tanmateix, la CASS enviarà semestralment informació individualitzada de la seva activitat a cada metge prestador «comparant la seva activitat amb la resta de professionals de la seva especialitat amb la finalitat d’informar i millorar l’activitat assistencial». 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT