PUBLICITAT

Andorra la Vella

Els morosos deuen més d’1,5 milions a la CASS

L’entitat podrà embargar béns o patrimoni dels deutors

Per EL PERIÒDIC

Edifici seu de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
Edifici seu de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. | MARICEL BLANCH
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va fer pública ahir, a través del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), la llista de morosos que deuen diners en concepte de cotitzacions. La suma ascendeix fins a més d’un milió i mig d’euros.
 
Els deutors que no van satisfer les quantitats reclamades per via del constrenyiment durant el període establert, podran ser ara embargats de béns i patrimoni, en virtut de l’article 42 del Reglament de recaptació de tributs. Aquest disposa que, transcorregut «el termini de 30 dies sense que s’hagi efectuat l’ingrés, s’han d’embargar els béns i drets que escaigui.»
 
Amb aquest objectiu, la Direcció General de la CASS va adoptar el 4 de setembre els acords d’embargament en quantia suficient per cobrir l’import dels deutes que afecten prop de 200 persones, la majoria treballadors per compte propi, tot i que també assalariats i societats. 
 
El volum del deute va des de xifres molt petites, 197,34 euros és el mínim que es demana, fins al màxim requerit de 15.219 euros. 
 
Les quantitats reclamades afecten cotitzacions no pagades corresponents als períodes inclosos entre els anys 2012 i 2017 i estan subjectes a recàrrecs i interessos per la demora del pagament. 
 
Els deutors poden ara posar en coneixement de la CASS una relació de béns i drets integrants del seu patrimoni per cobrir l’import dels deutes. En cas que en el termini hàbil de 10 dies des del 10 d’octubre, els morosos no compleixin amb el requeriment, la CASS instarà a tercers perquè col·laborin en la identificació d’actius dels afectats. 
 
Les persones que no hi estiguin d’acord poden interposar recursos davant el Consell d’Administració de la CASS durant els proper mes tot i que la interposició de recurs no suposarà en cap cas la suspensió de l’embargament. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT