PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

L’expert proposa solucions a la inconstitucionalitat

Aparicio recomana fer distincions més acurades i comissions paritàries

Per E. G. R. / J. R. B. / M. A.

Els cònsols de les set parròquies durant una de les darreres reunions ordinàries celebrades.
Els cònsols de les set parròquies durant una de les darreres reunions ordinàries celebrades. | EMILIO PRENAS
Els contrainformes del catedràtic Miguel Ángel Aparició, encarregats novament pel Comú de Sant Julià, posen de manifest altra vegada la inconstitucionalitat dels projectes de llei de transferències i competències comunals. En aquesta ocasió, però, el catedràtic ha decidit anar un pas més enllà i proposa diverses solucions perquè les legislacions no vagin en contra de la Carta Magna. 
 
En relació a la repartició de les transferències, des d’un inici Aparicio ja va dir que no es respectava el principi de proporcionalitat ni el d’autogovern dels comuns. Per aquest motiu, l’expert recomana fer una distinció entre «transferències constitucionals i transferències conjunturals (aquestes no s’inclouen en la categoria de llei qualificada) i l’elevació dels percentatges considerats sota l’epígraf solidaritat i particularitats comunals que, amb certs aclariments, sí responen als fins i a la forma constitucionalment previstos». O fins i tot, Aparicio proposa «introduir altres formes» de denominació «més adients». 
 
D’altra banda, fent referència a la futura llei de competències, l’expert considera –i així ho va deixar clar també en el seu primer informe– que el projecte «introdueix un sistema permanent d’apropiació pel Govern de la competència comunal de gestió, govern i administració dels béns de domini públic comunal i dels seus béns patrimonials, sense garanties suficients de participació dels comuns en el canvi de titularitat de la competència i d’afectació dels béns en els supòsits que s’hi preveuen». 
 
En relació a aquests fets, Aparicio creu que, tenint en compte les obligacions que els comuns han de complir en les activitats que comportin un interès nacional, caldria garantir que les corporacions «poguessin participar en la desafectació dels béns de què es tracti i en el canvi de titularitat de la seva competència a través d’algun tipus de comissió paritària, sense necessitat d’intervenir el Consell General». 
 
Els motius / Aquestes són les dues principals modificacions que proposa Aparicio, tot i això, els seu informe es composa de 25 pàgines i és molt més extens, de manera que defineix detalladament cadascun dels punts que ell considera inconstitucionals. A més, el catedràtic posa de manifest que des del Comú de Sant Julià se li ha demanat un segon estudi per «proposar mesures per a una millor equitat o proporcionalitat en la distribució de les transferències». I és que cal recordar que la corporació laurediana serà una de les més perjudicades si finalment s’instaura la legislació prevista.
Tanmateix, Aparicio remarca que amb els seu informe s’ha volgut buscar una «col·laboració perquè amb l’aprovació dels projectes de llei s’arribi a una estabilitat normativa que els permeti una vigència semblant» a la tinguda fins ara. 


Risc de trobar-se als «llimbs»

SDP tem que l’aprovació de la llei de competències i transferències porti a mitjà i llarg termini greus problemes de funcionament del país. «Pot passar que si el Tribunal Constitucional declara aquesta reforma inconstitucional, ens trobem en una mena de llimbs», va dir ahir Joan Marc Miralles, secretari d’organització del partit. Segons SDP això provocaria que els comuns tinguessin assignades unes competències però que «tinguessin les transferències revocades al Constitucional», va aclarir Miralles. 

El partit també va considerar que «els comuns estan actuant en lleialtat a Toni Martí, ni tan sols a DA, però això pot canviar en properes eleccions als comuns, aleshores discreparan però el mal estarà fet: cal prioritzar l’interès general del conjunt de les institucions», va recordar Victor Naudi. Respecte de l’informe d’Aparicio, van considerar que està prou ben argumentat «com perquè DA entri en raó».  

PUBLICITAT