PUBLICITAT

Encamp

El 46% dels rètols dels negocis del Pas, en francès

El 25% dels cartells estan en català i llengua gal·la i el 16% en l’idioma del país @GovernAndorra

Un comerç del Pas de la Casa que retola en francès.
Un comerç del Pas de la Casa que retola en francès. | MARICEL BLANCH

L a majoria dels comerços, un 46%, del Pas de la Casa retolen només en francès, segons es desprèn de la primera fase de la campanya Fem el Pas en català.  Aquesta iniciativa, que duu a terme el Departament de Política Lingüística del Govern, es va iniciar el passat 16 d’octubre i s’ha tancat aquest mes de gener. La campanya té com a objectiu potenciar la presència de l’ús de la llengua oficial  del país en les situacions formals nucli encampadà i, en aquest context, tècnics del Govern han visitat un total de 187 establiments en aquest primer període.


D’això, es desprèn que el 46% dels cartells estan només en francès, mentre que un 25% estan en aquest idioma i en català. A més, tan sols un 16% dels establiments retolen exclusivament en l’idioma del país, segons un comunicat de Govern. Així mateix, un 8% dels locals fan servir altres combinacions de llengües en els cartells com castellà i francès, català i anglès o castellà i català, entre altres. Finalment, un 5% dels negocis no disposa de cap cartell. Del grup que retolen exclusivament en català, la majoria pertanyen al comerç especialitzat, mentre que els que ho fan en només francès que, principalment, són els del sector de la restauració i supermercats. Un 51% dels responsables o els interlocutors dels establiments no parlen en català. 


En aquesta primera fase, els tècnics del Departament de Política Lingüística per lliurar-los el material de suport de la campanya en format de tríptic, que inclou els recursos d’aprenentatge i d’assessorament lingüístic de què disposen els empresaris, els treballadors i tots els vilatans del Pas de la Casa, així com les eines per garantir l’acompliment dels drets i els deures que emanen de la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial.


Les dades que s’han recollit en aquesta primera fase han permès detectar els establiments que incompleixen la normativa lingüística.


La segona fase del Pla, que s’encetarà després del tancament de la temporada d’esquí per no interferir en l’activitat empresarial de la vila, servirà per comunicar a cada establiment les mancances detectades i, en la tercera, es comprovarà que aquests establiments s’hagin adequat a la normativa. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT