PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

El cost del trasllat de RTVA s’amortitzaria en 25 anys

Els liberals critiquen l’informe del Govern i demanen un actiu museístic que generi un flux de gent diari

Per Lídia Raventós

33 Vista exterior de les instal·lacions de Radio Andorra on s’estudia traslladar RTVA.
33 Vista exterior de les instal·lacions de Radio Andorra on s’estudia traslladar RTVA. | EL PERIÒDIC

El trasllat de les instal·lacions d’RTVA a Radio Andorra estaria amortitzat en uns 25 anys si es té en compte el que s’està pagant actualment en concepte de lloguer. Tot plegat  equivaldria a una petita hipoteca i suposaria deixar de pagar a la família Vila Amigó un lloguer que ascendeix a prop de 13.500 euros mensuals –l’edifici pertany a dues famílies, encara que Vila Amigó té el 80%..
El càlcul és senzill de fer. Segons l’estimació del Ministeri d’Ordenament Territorial i tal com ja va avançar aquest rotatiu la setmana passada, el trasllat costaria entre 5,5 i 6 milions d’euros. D’aquests, però, aproximadament uns dos milions corresponen al cost de reposició dels equips tècnics de televisió i ràdio que, segons el mateix informe, s’haurien d’invertir encara que el trasllat no tingués lloc «a causa de l’envelliment i l’obsolescència dels equips existents actualment». Així doncs, podem dir que el que fa referència exclusivament al trasllat ascendeix a uns quatre milions d’euros. D’altra banda, i segons les dades de la liquidació pressupostària de la televisió pública, actualment el Govern paga 161.280 euros de lloguer anual per l’edifici situat a la Baixada del Molí, a Andorra la Vella. Aquesta xifra representa un cost mensual de 13.500 euros i diari de 450 euros. És a dir que en 25 anys l’Executiu haurà pagat de lloguer poc més de quatre milions d’euros a una persona externa.

 La informació facilitada dona resposta, més d’un any després, a la moció presentada pel Grup Parlamentari Liberal i aprovada per assentiment que instava a l’Executiu a acabar els estudis i treballs previs necessaris per avaluar el cost i la logística del trasllat de les instal·lacions d’RTVA. Va ser el conseller liberal Ferran Costa el que va defensar la demanda i al qual no ha convençut la resposta. Segons va explicar el parlamentari, al seu parer el preu pressupostat pel trasllat «no és raonable». Amb tot, considera que no és culpa del cost real del trasllat, sinó de la manera en què s’ha elaborat la nota informativa, ja que si dels entre 5,5 i 6 milions totals es resten els prop de dos milions que s’haurien d’invertir igualment per substituir el material i el fet que, segons Costa, no cal una ampliació tan gran com la que s’indica, la xifra es redueix força.
Costa tampoc està d’acord en la idea de museu que es vol implantar a l’edifici. En la nota informativa s’exposa que es volen aprofitar les sinèrgies entres les antigues instal·lacions i les noves que permetrien visites de caire museístic dels equips antics de ràdio i el coneixement en viu de la producció de continguts audiovisuals actuals. El liberal, però, té clar que «cal anar més enllà», ja que sinó «només contribuirà a apujar la despesa fixa amb un rèdit qüestionable». Des del seu punt de vista el que cal és estudiar «quin equipament amb moviment diari es pot adherir com a espai museístic per optimitzar despeses».
D’altra banda, el conseller també va indicar que tenen constància que aquest no és l’únic informe existent sobre el cost que tindria el trasllat d’RTVA a Radio Andorra i ja han sol·licitat tenir accés a la resta d’informació per contrastar-la i estudiar-ne la viabilitat.

 La possible nova ubicació d’RTVA no agrada a tothom, ja que hi ha involucrats que entenen que la ràdio i televisió pública ha d’estar a les parròquies centrals perquè és on es concentra l’actualitat informativa. Els defensors del trasllat, però, argumenten que Radio Andorra està en un punt cèntric geogràficament.
La decisió, segons s’exposa en l’informe d’Ordenament, encara no s’ha pres, si ve es deixa clar que «convé dotar d’un ús l’edifici» per aprofitar i amortitzar la inversió feta i perquè es considera que desenvolupar una activitat en un edifici de valor històric i patrimonial «és la millor manera de conservar-lo en correctes condicions». Malgrat això, l’informació del Govern inclou una dotació pressupostària a tres anys vista i amb una petita partida ja per aquest any.
Com s’ha dit, entre els avantatges que se citen sobre el trasllat hi ha l’estalvi de pagament de lloguers, a més d’evitar la degradació que pateix un edifici històric en cas de quedar en desús, la centralitat geogràfica, disposar d’aparcament proper i la possibilitat de combinar la zona museística d’una ràdio antiga amb el mitjà actual. H

Comenta aquest article

PUBLICITAT