PUBLICITAT

Andorra la Vella

El Tribunal de Comptes adverteix a la CASS per complements irregulars

La parapública al·lega que té potestat per acordar retribucions salarials

Per Lídia Raventós

Seu de la CASS a Andorra la Vella.
Seu de la CASS a Andorra la Vella. | Arxiu ANA

L’informe del Tribunal de Comptes sobre els números de la CASS del 2016 destaca que la parapública paga remuneracions en espècie a empleats fixes de les quals es desconeix l’empara normativa. Concretament, exposa que hi ha treballadors que es beneficien d’un plus retributiu anomenat «complement antiga classe c» que és fruit de la transformació en metàl·lic d’una remuneració en espècie que complementava la cotització dels seus treballadors i de la qual es desconeix l’empara normativa. Durant el 2016, aquest complement ha comportat un cost de 173.438 euros. 


Així mateix, l’ens fiscalitzador es fa ressò de diferents primes que dona la CASS i que no es troben previstes en el Reglament del personal de la parapública. Entre elles destaquen la prima al gabinet jurídic, la prima complement responsable addicional, la prima fixa lligada amb la responsabilitat de la gestió, prima fixa atorgada per dedicació a jornada complerta i col·laborar amb la reforma sanitària i prima per dedicació exclusiva. En les al·legacions, la CASS indica té «la potestat i l’autonomia» per acordar la retribució salarial i establir els complements per tal que s’adeqüin a les necessitats de gestió de l’entitat. I pel que fa al complement d’antiga classe c, es posa en relleu que s’està valorant un reglament per estipular les condicions i les especialitats del personal.

Contractes inadequats 

El Tribunal de Comptes també ha observat que la CASS signa contractes successius de petita durada. Un fet que «evidencia que el lloc de treball ocupat no respon als requisits de servei determinat amb l’autonomia i substantivitat pròpies que reclama» la llei. En aquest sentit l’informe conclou que «aquesta pràctica pot comportar que la relació de les persones contractades mitjançant aquests procediment esdevingui indefinida».

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT