PUBLICITAT

Andorra la Vella

El comú de la capital reclama 38.500 euros en multes

Són unes 1.600 sancions de circulació o de zona blava i verda

Per El Periòdic

Un agent de circulació sanciona un vehicle.
Un agent de circulació sanciona un vehicle. | Arxiu ANA

El comú d'Andorra la Vella reclama unes 1.600 sancions per un import total de 38.584,57 euros, segons publica el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Es tracta de sancions de circulació de zona blava i verda, que corresponen al període comprès entre els mesos de desembre del 2017 i el d'abril d'aquest any, i l'import més reclamat és el de 60 o 12 euros.

El comú de la capital ho publica al BOPA davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal de les infraccions al Codi de la circulació i a les normes comunals que regulen les zones d'estacionament limitat. D'altra banda, vist l'establert a l'article 7 de l'ordinació esmentada, la notificació es pot fer conjuntament amb altres denúncies o constats d’infracció que afecten a la mateixa persona física o jurídica. De fet, hi ha persones a les quals es reclama més d'una sanció.

Aquestes persones tenen ara deu dies hàbils per pagar l’import de les sancions, gaudint d’un descompte del 50%. També es disposarà d’aquest termini de deu dies per fer les al·legacions escaients. Transcorregut el termini de pagament d’un mes sense que s’hagi produït l’ingrés, es procedirà a la seva execució forçosa aplicant un recàrrec del 15% durant els tres mesos següents, i del 25% a partir del quart mes, tal com consta en el mateix avís.

El mes de maig, el comú d'Andorra la Vella ja va publicat un altre edicte al BOPA a través del qual notificava diverses denúncies per infraccions al Codi de la circulació i a les normes comunals que regulen les zones d’estacionament limitat i que havien estat constatades pels agents de circulació. Es tractava, en aquella ocasió, de més de 2.000 sancions per un import total de 60.995 euros.

PUBLICITAT
PUBLICITAT