PUBLICITAT

Andorra la Vella

Ajudes a la conservació del patrimoni per 86.000 euros

Se’n podran beneficiar tant els béns mobles com els immobles

Per El Periòdic

Falles a Andorra la Vella.
Falles a Andorra la Vella. | Tony Lara

El Consell de Ministres, a proposta de la titular de Cultura, Joventut i esports, Olga Gelabert,va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les persones físiques i jurídiques, a les entitats privades sense finalitat de lucre i als organismes públics d’Andorra, destinades a la implantació de mesures de conservació integrada, conservació i restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural immoble, moble, documental i immaterial, per al 2018. El total de l’import de la convocatòria es de 86.061,93 euros.

Les mesures

Aquesta convocatòria té com a objecte contribuir econòmicament durant el 2018 a la implantació de mesures de conservació integrada, conservació i restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural. Concerneix, majoritàriament, obres de restauració i de rehabilitació de béns culturals immobles, accions de conservació i de restauració de béns culturals mobles, accions d’implantació de sistemes de descripció i de gestió de fons documentals, així com de conservació i restauració del patrimoni documental, i finalment, també, la conservació i difusió del patrimoni immaterial. 

Varems

La convocatòria estipula que per als béns immobles la quantitat de la subvencióatorgada no pot superar 86.000 euros ni ser inferior a 1.000 euros. Pel que fa a béns mobles, la subvenció no pot superar 30.000 euros ni ser inferior a 1.000 euros. La subvenció destinada a béns documentals no pot superar 20.000 euros ni ser inferior a 1.000 euros. I per als béns immaterials la quantitat de la subvenció atorgada no pot superar 10.000 euros ni ser inferior a 1.000 euros.
En cap cas la subvenció no pot ser de més del 50% del cost de les obres o intervencions en béns immobles, i per a béns mobles, documentals i immaterials, no pot superar el 80% del cost de la intervenció. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT