PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

El servei de trobades supervisades entre pares i fills atén 19 famílies

La vintena d’expedients són casos derivats per la jurisdicció civil o la secció de menors de la Batllia

Per Lídia Raventós

Una de les sales del Servei de Trobada Familiar.
Una de les sales del Servei de Trobada Familiar. | Maricel Blanch

El Servei de Trobada Familiar atén actualment 19 famílies en situació de conflicte. Es tracta d’un espai neutral on la Batllia pot derivar els casos en què consideri necessari que o bé les visites o bé l’intercanvi dels menors entre els seus progenitors s’han de fer de manera supervisada o tutelada. El servei, que es va posar en marxa el passat mes de març, dona resposta a les demandes dels òrgans judicials que reclamaven un espai per poder facilitar certs règims de visites als pares amb menors d’edat que, per diferents circumstàncies, es troben en situacions problemàtiques. Poden ser des de casos de separacions entre progenitors complicades a casos més greus com per exemple maltractament. Tal com es defineix des del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, es tracta «d’un recurs necessari per a la població que es troba en un moment difícil de la seva trajectòria, en la qual és necessari disposar d’un espai neutral per tal de reconduir tots aquells aspectes que no funcionen correctament en la relació familiar». 

En tots els casos, la derivació i la freqüència de visites ve determinada per un aute judicial. Actualment, i segons les dades facilitades pel ministeri, nou de les famílies que utilitzen el servei ho fan en visites setmanals, cinc ho fan en visites quinzenals, un cas ho fa cada tres setmanes, dos casos en visites mensuals, i dues famílies de forma trimestral. A part, hi ha tres famílies que encara no han pogut iniciar les trobades per diverses raons. 

La majoria tenen entre 4 i 10 anys

Cal destacar també que el Servei de Trobada Familiar atent totes les franges d’edat compreses entre els 0 i els 18 anys, però la majoria dels que s’hi han derivat fins ara són menors d’entre quatre i 10 anys. Donat, doncs, que la major part dels infants es troben en edat escolar, el servei ha adequat l’horari per tal que afecti al mínim possible al seu període lectiu. Així, les famílies poden acudir a l’espai els dimecres i divendres a la tarda des de les 15.30 a les 20 hores i els dissabtes des de les 10 a les 19.30 hores.  

Per tal de donar resposta a totes aquestes casuístiques, el servei ofereix diferents visites: les tutelades, que requereixen d’un professional durant tota l’estona que dura la trobada; i les supervisades, en les quals no és necessari un treballador que controli tota la visita però sí una certa observació. A més, els progenitors també tenen l’opció de deixar l’infant a l’espai i que l’altre progenitor el reculli sense necessitat de veure’s. Per últim, i en els casos més excepcionals, els professionals acompanyant la visita fora de l’espai del servei. En tots els casos, l’objectiu és aconseguir un canvi dels pares perquè les funcions necessàries puguin dur-se a terme sense la necessitat del servei. 

Sales condicionades, quatre professionals treballant i connexió directa amb la Policia

El Servei de Trobada Familiar va obrir les seves portes el passat 9 de març amb un total de 14 casos i deriva de la Llei per l’erradicació de la violència de gènere del 2015. Fins a la seva creació, s’oferia a les famílies en situacions conflictives un servei similar però dins d’un horari reduït i sense les garanties actuals. 

Actualment, el servei està cobert per quatre tècnics que treballen en torns rotatius. «Cada setmana treballen dues persones que són referents dels casos atesos», expliquen des del ministeri. 

Les instal·lacions compten amb diverses sales. Concretament, hi ha una sala despatx i dues sales de visita, una infantil que s’utilitza per a menors de fins aproximadament els 10 anys, i una altra per a adolescents fins als 18 anys. Les dues estan condicionades amb mesures de seguretat i amb finestres que donen al passadís per tal de mantenir la intimitat de les famílies sense que la vigilància de totes les persones se’n ressenti. A més, el servei compta amb un protocol pels casos més conflictius que té connexió directe amb la Policia. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT