PUBLICITAT

L’AREB preveu un milió més el 2019 per fer front a les demandes de BPA

L’ens ha destinat ja més de cinc milions als plets relacionats amb el cas

Per Lídia Raventós

L’entrada de l’AREB.
L’entrada de l’AREB. | Maricel Blanch

El projecte de pressupost de l’AREB per a l’any vinent estima una despesa d’un milió d’euros per fer front a les demandes interposades en el marc del cas BPA. En el text s’exposa que «tot i la manca de control que té l’Agència per poder predir el número de demandes que poden concretar-se com a conseqüència del desenvolupament normal de les seves funcions, l’Agència ha pressupostat per a l’exercici 2019 una despesa estimada de 1.000 milers d’euros en assessoraments legals per defensar els interessos de l’Agència i el patrimoni de l’Estat andorrà davant de demandes de tercers». 

Cal recordar que a principis d’aquest any, el Govern va fer una transferència addicional a l’AREB per gairebé tres milions d’euros que va aixecar força polèmica. A través d’un decret s’explicava que «degut a l’avenç i el desenvolupament dels procediments judicials i administratius, reclamacions i demandes, no resulta possible esperar fins que s’aprovi el pressupost de l’exercici vinent» i que, per aquest motiu, es tirava endavant un crèdit suplementari per fer front a «l’allau de reclamacions i demandes interposades contra l’AREB i BPA (a causa del procés de resolució d’aqueta última)». En un inici, en el pressupost del 2017 només s’havien pressupostat 275.000 euros, als quals finalment se li van sumar els gairebé tres milions extres. Per al 2018, la quantitat ja ascendia al milió i per a l’any vinent es preveu la mateixa quantitat. En total doncs, ja són més de cinc milions d’euros destinats a fer front a les despeses dels lletrats que han de treballar en la defensa d’aquests organismes arran dels molts plets interposats. Un dels fets que va aixecar més polèmica és que justament el despatx que porta la defensa està liderat per l’exdegà del Col·legi d’Advocats Francesc Badia i l’actual secretari general de DA, Esteve Vidal. 

La meitat del pressupost per a BPA 

La quantitat suposa gairebé la meitat del pressupost de l’entitat, que rep del Govern una transferència total de 2,2 milions d’euros. En el mateix document s’exposa que «la despesa més important en què incorre l’AREB és la despesa referida a treballs realitzats per empreses, assessorament jurídic, consistents en la previsió de continuïtat de l’assessorament jurídic en la defensa dels interessos de l’AREB davant les denúncies i reclamacions interposades per persones afectades en el procés de resolució de la BPA». 

La venda de Vall Banc 

El pressupost per al 2019 de l’AREB no inclou cap ingrés patrimonial provinent de la venda de l’entitat Vall Banc malgrat que encara queden imports restants a cobrar. El motiu és que els pagaments «depenen de certs condicionants que no es troben sota el control de l’Agència». Per tot plegat, l’ens «roman a l’espera del compliment de certs requisits establerts contractualment amb el comprador de l’entitat Vall Banc, per exigir el cobrament d’imports que li permetin continuar retornant el préstec concedit pel Govern». 

PUBLICITAT