PUBLICITAT

Andorra la Vella

Augmenta un 13,5% el nombre d'aturats el mes d'octubre

El nombre total d’assalariats és de 37.618 persones

Imatge del Servei d'Ocupació.
Imatge del Servei d'Ocupació. | Arxiu ANA

Les dades facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern indiquen que el nombre de demandants en recerca a final de mes és de 428 persones, amb una variació respecte al mes anterior del 13,5% (377 persones), i un 3,4% superior al mateix mes de l’any anterior (414 persones). El nombre total d’assalariats del mes d’agost del 2018 és de 37.618 persones, amb una variació del 2,5% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 36.717. La mitjana d’assalariats durant els darrers dotze mesos és de 38.507, amb una variació positiva del 3,1% respecte a les dades del mateix període anterior. El mes d’agost del 2018 presenta un augment remarcable del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2017, en els sectors: activitats immobiliàries i serveis empresarials, i construcció (ambdós 7,1%) i activitats sanitàries i veterinàries, i serveis socials (4,7%).

D'altra banda, el nombre de demandants en millora a final de mes és de 223 (236 el mes anterior), amb una variació mensual negativa del 5,5% i una variació del -6,7% respecte a l'octubre de l'any 2017 (239 persones). El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 1.191 (898 el mes anterior), amb una variació mensual del 32,6% i una variació del -7,1% respecte a l'octubre de l'any 2017 (1.282 ofertes de treball). El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel Govern és de 10, cosa que representa un -44,4% respecte a les dades d'octubre de l'any 2017 (18 persones).

Durant el mes d'octubre s’han fet 40 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació, 6 via el PFCI (Programa de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats) i el PFOF (Programa per al foment de l'ocupació i la contractació), 14 mitjançant el Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, 1 via el Programa empresa inclusiva i 1 via el programa PFCF joves actius 16-21. També el mes d'octubre 93 persones segueixen treballant pel programa de Govern, Parapúbliques, Comuns, Societats Parapúbliques i Entitats sense afany de lucre, 11 persones segueixen treballant pels programes de foment i 3 al Programa de Foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades.

Finalment, el salari mitjà total declarat a la CASS, per al mes d’agost del 2018, s’ha situat en els 2.044,71 euros, amb una variació positiva del 2,4% respecte al salari mitjà del mes d’agost del 2017, que va ser de 1.997 euros.

PUBLICITAT