PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

La preocupació pel trànsit repunta

Les persones entre 25 i 39 anys són les més amoïnades per les condicions del transport públic

Per El Periòdic

Una usuària puja a l’autobús.
Una usuària puja a l’autobús. | MARICEL BLANCH

Les retencions i els problemes relacionats amb la circulació de vehicles al país és una de les principals preocupacions de la ciutadania. Així s’extreu de la darrera enquesta realitzada pel CRES que situa el trànsit en la segona posició d’aspectes a millorar d’Andorra amb un 9,2% de les respostes dels preguntats –només per sota del preu de l’habitatge– i en quarta posició (15,4%) quan els enquestats tenien l’opció de multiresposta – per sota del preu de l’habitatge, els salaris i les prestacions socials i pensions. Pel que fa al transport públic, se situa en cinquena posició (5,3%) com a aspecte a millorar i en sisena (11,1%) quan hi ha més d’una resposta. 

 

El trànsit és el segon aspecte que més cal millorar al país per la ciutadania, segons l’enquesta del CRES

Segons els experts, les dades referents a la preocupació pel trànsit «reflecteixen els canvis que s’han produït en els darrers anys en relació amb les principals preocupacions de la població» i s’observa que en aquest cas la problemàtica ha ressorgit després dels anys més durs de la crisi econòmica: «S’observa que entre el 2008 i el 2014, en un context de crisi econòmica, els aspectes relacionats amb la feina, les prestacions socials i l’economia van passar a ocupar els primers llocs, mentre que la problemàtica del trànsit va baixar. Des de l’any 2015 es detecta un canvi de tendència, que es consolida l’any 2016, i el trànsit torna a tenir més pes entre els aspectes que la població d’Andorra considera que cal millorar», exposa l’informe del CRES. 


Amb tot, cal destacar que el percentatge de persones que indicaven el trànsit com un dels problemes més esmentats ha disminuït molt des del primer observatori, any 2002, quan representava el 41% de les respostes. De fet, la xifra va augmentar fins el 78% l’any 2005, malgrat que cal deixar clar que hi ha oscil·lacions importants dins d’un mateix període anual associat a l’estació en què es realitza la pregunta (els estudis realitzats a l’hivern mostren percentatges superiors pel que fa al problema del trànsit). Segons les dades recollides d’anys anteriors, s’observa que a partir del 2005 es produeix una disminució progressiva de la proporció de persones que esmenten el problema del trànsit coincidint amb la finalització de les obres de millora de l’avinguda Meritxell i l’obertura de noves infraestructures viàries. En general, però, es mantenen fluctuacions en funció de l’època de l’any en què s’ha dut a terme l’enquesta. El percentatge mínim per al trànsit com a preocupació de la ciutadania esdevé el 2012, amb un 5% dels enquestats, i es manté entre un 6 i un 8% fins l’any 2016 quan augmenta de nou fins un 15%, arribant a un 17% el 2017, i entre un 15 i un 16% el 2018. 

El perfil 

Pel que fa al perfil dels enquestats que tenen més preocupació per aquesta qüestió, destaca que ho diuen més els homes (19%), d’entre 40 i 54 anys (21%), de nacionalitat espanyola (20%) amb estudis universitaris (20%), així com els treballadors de la indústria i la construcció (28%) i els professionals o tècnics (22%). Per contra, el perfil menys preocupat és una dona (21%), d’entre 18 i 24 anys, de nacionalitat francesa, portuguesa o d’altres (sobre un 9%), amb estudis primaris incomplets (6%), els estudiants (4%), els treballadors no qualificats (5%) i els aturats (9%). 


D’altra banda, el perfil que destaca per considerar que cal millorar el transport públic és una persona que té entre 25 i 39 anys (15%), amb estudis universitaris (16%) i els professionals o tècnics (17%). Pel que fa a l’evolució de la preocupació de la població, el percentatge d’enquestats que consideren que cal millorar el transport públic estava al voltant d’un 4% i un 8% entre l’any 2008 i el 2016 (amb un pic del 14% el segon semestre del 2014 i un de 13% el primer semestre del 2017). El 2018 arriba a l’11%. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT